media release

AkzoNobel: oproep bonden tot acties onredelijk

AkzoNobel en de vakorganisaties hebben nog geen akkoord over een af te spreken sociaal plan voor de onderneming in Nederland. Ondanks langdurig en veelvuldig overleg tussen de partijen hebben de bonden de voorstellen van AkzoNobel afgewezen en acties aangekondigd. AkzoNobel wijst deze geplande acties als ‘onredelijk’ van de hand. Directeur Gert van den Berg van AkzoNobel Nederland: “We hebben voorstellen gedaan die bovengemiddeld goed zijn. Een vijftal ondernemingsraden is er inmiddels in het kader van reorganisaties mee akkoord gegaan. Maar de bonden blijven het afwijzen en roepen op tot acties die we in deze tijd echt niet kunnen gebruiken.”

AkzoNobel heeft de goede gewoonte om met de vakorganisaties een Sociaal Plan af te spreken. Daarin staan de rechten en plichten van medewerkers die boventallig worden bij een reorganisatie. Omdat de oude afspraken waren afgelopen per 1 januari zijn vele ronden overleg gepleegd om nieuwe afspraken te maken. De inzet van AkzoNobel was en is dat hetzelfde budget beschikbaar blijft voor elke boventallige medewerker, maar dat méér mensen aan een andere baan moeten worden geholpen. Daartoe krijgen medewerkers een budget, dat hoger is dan een vergoeding onder de zgn. ‘oude kantonrechtersformule’. De bonden willen daarnaast een inkomensgarantie voor ouderen vanaf 57 jaar. AkzoNobel wil deze garantie vanaf 59,5 jaar bieden, inspelend op de opgeschoven pensioenleeftijd.

Niet van deze tijd

Van den Berg: “Het is totaal niet van deze tijd om nog te eisen dat mensen negen jaar voor hun pensioen al niet meer hoeven te werken. We doen juist onze uiterste best om iedereen aan ander werk te helpen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat ons Sociaal Plan tot de beste van Nederland behoort. Dit is overigens mede te danken aan de eisen van de bonden – zij hebben al een goed onderhandelingsresultaat binnengehaald.’’

Ondernemingsraden akkoord

In de vijf reorganisaties waarbij het nieuwe plan werd voorgesteld, hebben de ondernemingsraden zich zorgvuldig verdiept in de kwaliteit van de AkzoNobel-voorstellen. Dat heeft, ook na overleg met externe deskundigen, in alle vijf gevallen geleid tot acceptatie. Een ander sterk onderdeel is de aanstelling van een speciale Mobiliteitsmanager. Die is al aan de slag gegaan, is betrokken bij alle reorganisaties en heeft zijn eerste successen al geboekt.