media release

AkzoNobel publiceert resultaten derde kwartaal 2012

  • Omzet steeg met 6 procent tot €.28 miljard, dankzij valuta-effecten en prijsacties
  • Volumes daalden 3 procent, met name door de economische achteruitgang in Europa
  • EBITDA steeg met 7 procent tot €540 miljoen (2011: €507 miljoen)
  • Afschrijving van €2.5 miljard bij Decorative Paints, leidt tot een nettoverlies van €2.4 miljard
  • Aangepaste EPS €1,01 (2011: €0,91)
  • Interim dividend van €0,33 per aandeel vastgesteld
  • Prestatieverbeterprogramma op koers
  • Economische omstandigheden blijven de belangrijkste gevoeligheid in 2012

Q3 Report (PDF, 2MB)

Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) publiceerde vandaag een 6 procent hogere omzet in het derde kwartaal vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit was het gevolg van gunstige valuta-effecten en prijsverhogingen. De EBITDA voor het derde kwartaal was 7 procent hoger (€540 miljoen).

AkzoNobel heeft een zorgvuldige evaluatie gemaakt van de balans, herstructureringsvoordelen uitgezonderd, en daarbij rekening houdend met een verwachte lagere marktgroei. Dit heeft geresulteerd in een non-cash afschrijving bij Decorative Paints, voornamelijk in Europa.

Decorative Paints behaalde een omzet van €1.46 miljard, vrijwel identiek aan het kwartaal vorig jaar. De moeilijke marktomstandigheden in Europa en Latijns-Amerika werden voor een groot deel geneutraliseerd door een sterke omzet- en volumegroei in China en Noord-Azië. Ondanks gedaalde volumes heeft AkzoNobel in de meeste markten het relatieve marktaandeel gelijk gehouden of vergroot. De EBITDA van €147 miljoen daalde 1 procent vergeleken met 2011.

Bij Performance Coatings steeg de omzet met 13 procent tot €1.47 miljard, op basis van overnames bij Industrial Coatings en een sterke vraag bij Protective Coatings. De volumes waren vlak met voortdurende variatie tussen de verschillende markten. De EBITDA steeg met 29 procent tot €202 miljoen dankzij margegroei binnen alle onderdelen.

De omzet van Specialty Chemicals nam met 3 procent toe tot €1.39 miljard. De EBITDA daalde met 5 procent tot €227 miljoen door lagere volumes en zwakkere marges bij Functional Chemicals. Surface Chemistry en Pulp & Performance Chemicals hadden dit kwartaal de sterkste groei in EBITDA.

Grondstoffen

In het derde kwartaal bedroegen de kosten van grondstoffen voor AkzoNobel iets meer dan vorig jaar, maar ten opzichte van het tweede kwartaal was sprake van een afvlakking. De prijs van TiO2 is gedaald, maar is nog steeds hoger dan vorig jaar en er is sprake van enige schommeling in de prijs van oliegerelateerde grondstoffen. De onderneming verwacht dat de gemiddelde grondstofkosten voor dit jaar iets hoger uitkomen als gevolg van de stijging van de olieprijs in het tweede kwartaal.

Prestatieverbeterprogramma

Het prestatieverbeterprogramma, dat in oktober 2011 is aangekondigd, richt zich op drie belangrijke onderdelen: operationele professionalisering, functionele standaardisatie en specifieke aanpassingen voor de business units. Het programma ligt op koers om de eerder aangekondigde EBITDA van €200 miljoen aan het eind van 2012 te realiseren.

CFO Keith Nichols

"Ondanks de onvermijdelijke impact van de economische achteruitgang, blijft AkzoNobel‟s portfolio veerkrachtig. Daarnaast hebben we voor dit kwartaal solide operationele resultaten gerapporteerd. Veel van onze business units presteren goed, behouden hoge marges en marktaandeel. De impact van de economische achteruitgang werkt voornamelijk door in de op de consument gerichte activiteiten. Vooruitkijkend blijft onze voornaamste zorg de markt voor decoratieve verven in Europa. De dit kwartaal genomen afschrijving is een weerspiegeling van deze zorgen en van onze realistische inschatting van de groei die er in de markten zit. Aangezien een snel herstel van de economie niet kan worden verwacht, zullen we ook ons verbeteringsprogramma blijven voortzetten met als doel om onze winstgevendheid te verbeteren".

Vooruitzichten

De recessie, in het bijzonder in Europa, heeft gedurende het jaar een negatief effect op de volumes van AkzoNobel. Daarom worden aanvullende herstructureringsactiviteiten ondernomen om de kosten in de meest getroffen onderdelen verder te verlagen. Daarnaast ligt het prestatieverbeterprogramma op koers.

AkzoNobel beschikt over sterke en complementaire activiteiten met vele leidende marktposities en aanwezigheid in groeimarkten. De onderneming heeft vertrouwen in de langetermijngroei van de activiteiten, maar blijft voorzichtig wat betreft de marktontwikkelingen op de kortere termijn.

Het verslag van het 3e kwartaal 2012 kan worden gedownload via de AkzoNobel Report iPad app http://bit.ly/obljrf.

Contact for this publication

Contact for other questions