media release

AkzoNobel publiceert resultaten vierde kwartaal en 2011

  • Omzet 2011 steeg met 7 procent tot €15,7 miljard, voornamelijk dankzij prijsacties
  • Resultaten beïnvloed door zwakkere eindmarkten en stijging van grondstoffenprijzen
  • EBITDA 2011 bedraagt €1,8 miljard (gedaald met 9 procent)
  • Nettoresultaat uit doorlopende activiteiten €469 miljoen (2010: €664 miljoen)
  • Aangepaste EPS €2,91 (2010: €3,71)
  • Totaaldividend voor 2011: stijging voorgesteld naar €1,45 (2010: €1,40)
  • Prestatie verbeterprogramma op koers
  • Economische omstandigheden en specifieke grondstoffen blijven de belangrijkste gevoeligheden in 2012

Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) publiceerde vandaag de resultaten voor het vierde kwartaal en het gehele jaar 2011. De onderneming rapporteerde een omzetgroei in alle Business Areas, op basis van prijsacties van 5 procent en een volumegroei van 2 procent.

CEO Hans Wijers

"2011 was een uitdagend jaar tegen de achtergrond van wereldwijd zwakkere economische omstandigheden en een ongekende stijging van grondstoffenprijzen. Het absolute effect van de hogere grondstoffenprijzen bedroeg voor het jaar circa €1 miljard. Ondanks deze aanzienlijke tegenwind zijn de stijgende grondstoffenprijzen door de genoemde prijsacties bijna geneutraliseerd. Voor het komende jaar verwachten we het voordeel van deze verhogingen te zien. Daarnaast zullen we de kosten verder verlagen en onze concurrentiepositie verbeteren. Het onlangs geïntroduceerde prestatie verbeterprogramma ligt koers. Onze sterke basis, geografische spreiding en inzet, gecombineerd met het verbeterprogramma geven ons vertrouwen in de toekomst."

Prestatie verbeterprogramma

AkzoNobel's prestatie verbeterprogramma, dat in oktober 2011 is geïntroduceerd, zal het concurrentie- en groeivermogen versterken, de ondersteuning vereenvoudigen en de kostenbasis aanzienlijk verlagen. Het gaat uit van een belangrijke verandering in het operationele model en de bedrijfscultuur van de onderneming. Het programma omvat een omvangrijk driejarenplan voor prestatieverbetering en de realisatie van een EBITDA van €500 miljoen in 2014. Het programma moet in 2012 al een EBITDA van €200 miljoen opleveren. Dat leidt het komende jaar tot hogere herstructureringskosten. Bij Decorative Paints in Europa en de Verenigde Staten zijn inmiddels herstructureringen van start gegaan. Het programma ligt op koers en de eerste update over de voortgang en de financiële effecten wordt naar verwachting opgenomen in het halfjaarverslag van 2012.

Highlights duurzaamheid

AkzoNobel heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het strategische duurzaamheidsbeleid. In 2011 werd opnieuw een tweede plaats behaald in de SAM benchmark. Verder zijn verschillende kernpercentages verbeterd:

Vooruitzichten voor 2012 en ambities voor de middellange termijn

AkzoNobel streeft ernaar om 's werelds nummer één te worden op het gebied van coatings en specialty chemicals. Op de middellange termijn ambiëren we een vergroting van de omzet tot €20 miljard, een jaarlijks stijgende EBITDA met behoud van een marge van 13 à 15 procent, een jaarlijkse verlaging van het OWC als percentage van de omzet met 0,5 procent tot een niveau van 12 procent, en betaling van een stabiel tot stijgend dividend.

Onze duurzaamheidambities zijn om te blijven behoren tot de top drie van onze industrie. Vergeleken met soortgelijke concerns willen we tot het bovenste kwartiel behoren als het gaat om veiligheidsprestaties, diversiteit, ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers en verbeteringspercentages in eco-efficiëntie.

Het jaar 2011 plaatste onze onderneming voor vele uitdagingen, in het bijzonder de snelle prijsstijgingen voor onze meeste grondstoffen en de voortdurende economische tegenwind op veel van onze belangrijkste markten.

Voor het komende jaar verwacht de onderneming dat het hele jaar kan worden geprofiteerd van de prijsstijgingen die tot nu toe zijn gerealiseerd en die nu de prijsstijgingen voor grondstoffen moeten hebben geneutraliseerd. Inmiddels kent AkzoNobel een grotere prijsstabiliteit voor de meeste grondstoffen, met uitzondering van TiO2, dat naar verwachting duurder zal worden en waarvoor plannen zijn geïmplementeerd om verdere prijsstijgingen in de toekomst door te berekenen. Daarnaast zet AkzoNobel het prestatie verbeterprogramma door dat in 2012 en daarna aanzienlijke voordelen moet gaan opleveren en de marges moet ondersteunen. Een resultaat hiervan is dat 800 medewerkers boventallig zijn geworden.

De belangrijkste onzekerheid blijft de economische omgeving. De zorgen richten zich op het gevaar van een recessie in Europa, vertraagd herstel van de Amerikaanse huizenmarkt en een potentiële vertraging van de Chinese economie. Elk van deze aspecten kan een belangrijk effect hebben op klanten in deze regio’s en daarmee op de verkoopvolumes van AkzoNobel. Samen met bepaalde grondstoffen blijven dit de belangrijkste gevoeligheden in 2012.

AkzoNobel beschikt over een sterk, elkaar aanvullend productaanbod met vele leidende marktposities en aanwezigheid op groeimarkten. In combinatie met doorlopende acties van het management betekent dit dat de onderneming er vertrouwen in heeft op de middellange termijn de groei in lijn met de strategische ambities te verwezenlijken.