media release

AkzoNobel sluit Green Deal met minister Verhagen

AkzoNobel bestuurder Marjan Oudeman en minister Maxime Verhagen van EL&I hebben vandaag een 'Green Deal' gesloten over het gebruik van duurzame energie. Onderwerp van de overeenkomst is de mogelijke ontwikkeling van een Duurzame Energie Centrale (DEC) voor de energie intensieve industrie.

AkzoNobel tekent de Green Deal samen met zinkproducent Nyrstar, die met Eneco en AkzoNobel het concept van de Duurzame Energie Centrale heeft ontwikkeld. De partijen zoeken mogelijkheden om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en willen minder CO2-uitstoot in combinatie met een internationaal competitieve energieprijs.

De Duurzame Energie Centrale is een concept om elektriciteit met een minimale CO2-uitstoot te produceren uit wind, biomassa en warmtekracht. Om de centrale dichterbij realisatie te brengen gaan Nyrstar en AkzoNobel langjarige afnamecontracten met de Duurzame Energie Centrale verder onderzoeken.

Deze Green Deal biedt AkzoNobel Industrial Chemicals de mogelijkheid om versneld de ambitieuze CO2-doelstellingen te realiseren. Het bijzondere van de deal is dat overheid en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan duurzaamheid, waarbij de concurrentiekracht van de Nederlandse energie intensieve industrie centraal staat.

De energie-intensiteit van de Nederlandse economie is zeer hoog. Daarmee hebben de kosten van energie grote invloed op de mogelijkheden van het bedrijfsleven. Het doel van de Green Deals die de overheid sluit, is aan te tonen dat groen en groei hand in hand kunnen gaan. De gezamenlijke aanpak met het bedrijfsleven wordt als de meest succesvolle manier beschouwd om verduurzaming van de economie te versnellen. Wegnemen van barrières en stimuleren van innovaties zijn de belangrijkste instrumenten om dat doel te bereiken.

De komende maanden wordt de Green Deal voor de Duurzame Energie Centrale verder uitgewerkt.