media release

AkzoNobel teleurgesteld over starre opstelling vakorganisaties inzake Deventer

Na een periode van intensief informeel overleg tussen AkzoNobel en de vakorganisaties over het mobiliteitsplan is er geen akkoord bereikt en zijn er nieuwe stakingen aangekondigd. AkzoNobel heeft in de gesprekken bereidheid getoond om tegemoet te komen aan de belangrijkste bezwaren van de vakorganisaties.

Het bestaande AkzoNobel Mobiliteitsplan biedt al meer dan de standaardregelingen waar werknemers aanspraak op kunnen maken. Met de aanpassingen die AkzoNobel aan de vakorganisaties heeft geboden, werd het aanbod voor medewerkers nog uitgebreider.

De belangrijkste tegemoetkomingen waren: geen consequenties voor de hoogte van de ontslagvergoeding als de ploegendienst wordt aangepast (5 naar 3 ploegen) en een volledige ontslagvergoeding voor betrokkenen die een nieuwe baan vinden buiten AkzoNobel.

De vakbonden hebben dit verbeterde aanbod inmiddels afgewezen en de onderhandelingen gestaakt, waarna zij nieuwe stakingen hebben aangekondigd. AkzoNobel betreurt dat er nu nog steeds geen zekerheid is over sociale afspraken voor de betrokken medewerkers.

Contact for this publication

Contact for other questions