media release

AkzoNobel verbreedt wereldwijde netwerk researchcentra

Met meer dan 200 toponderzoekers van Research, Development en Innovation (RD&I) van de onderneming, maakt de faciliteit deel uit van een wereldwijd netwerk van zes RD&I-centra. Zij werken samen met bedrijfssectoren van de onderneming aan revolutionaire research die tot belangrijke innovaties leidt.

In een toespraak bij de opening van het zogeheten Research Street-complex zei Graeme Armstrong, die als lid van het Executive Committee van AkzoNobel verantwoordelijk is voor RD&I, het volgende: "Bijna 40 procent van onze Nederlandse onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit bevindt zich hier in Deventer en met de geavanceerde laboratoriumfaciliteiten van Research Street bevestigt dit de positie van Nederland als een hoeksteen van de internationale RD&I-organisatie van AkzoNobel."

De zes internationale RD&I-centra omvatten een combinatie van ondernemingsgestuurde R&D-groepen en diverse Expert Capability Groups, die samenwerken met de bedrijfssectoren van AkzoNobel. Hun rol is essentieel voor de realisatie van de doelstelling van de onderneming om in 2015 de bijdrage van grotere en gedurfde innovaties te hebben verhoogd van circa 9 procent naar 15 tot 20 procent van de omzet. En ook om te waarborgen dat ten minste 30% van de verkoop dan afkomstig is van eco-premium solutions. In 2010 gaf de onderneming bijna 20% van het totale R&D budget uit in Nederland.

Tot de vele innovaties die al uit de laboratoria van Deventer zijn voortgekomen, behoren zowel de biologisch afbreekbare chelaatvormers Dissolvine® GL - voor toepassingen in wasmiddelen - en Perkalite®, - dat brandvertragend werkt - als de chemische halffabrikaten die gebruikt worden voor onder meer de productie van hechtmiddelen, farmaceutische producten en cosmetica. Voortbouwend op deze innovaties voor essentiële marktsegmenten zal AkzoNobel goed gepositioneerd zijn om te profiteren van internationale megatrends.