media release

AkzoNobel is voornemens distributiecentrum Breda te sluiten

Vandaag zijn alle medewerkers van AkzoNobelDecorative Paints Nederland geïnformeerd over het voorgenomen besluit omhet distributiecentrum in Breda te sluiten per 31 december 2012. Het plan isde distributieactiviteiten uit te besteden aan een externe logistiekedienstverlener.

De heer Jean-Pierre Schoenaers, Cluster Director AkzoNobel Decorative Paints Benelux, licht het besluit toe:”Het distributiecentrum is 25 jaar oud en zwaar gemechaniseerd. Om efficiënt en veilig te kunnen blijven werken, zijn vernieuwingen noodzakelijk.”

AkzoNobel Decorative Paints heeft besloten deze investering niet zelf te doen en is daarom in gesprek met een derde partij die een nieuw distributiecentrum gaat bouwen in West Brabant. Met deze overgang van activiteiten zijn 35 medewerkers betrokken.