media release

AkzoNobel wil het distributiecentrum in Weert sluiten

AkzoNobel Decorative Coatings heeft het voornemen om het distributiecentrum voor verf in Weert te sluiten. De logistieke activiteiten zullen voortaan worden ingekocht bij Vos Logistics in Roosendaal. Naar verwachting worden in totaal circa 20 werknemers boventallig. Zij krijgen begeleiding in het vinden van een nieuwe baan.

De sluiting van Weert is een logische laatste stap in het overlaten van distributie aan een gespecialiseerde partij in Nederland. Eerder werden onder meer distributiecentra in Breda en Wormerveer gesloten.

De betrokken medewerkers zijn vanmiddag geïnformeerd. Het betreft een voorgenomen besluit dat vandaag voor advies is voorgelegd aan de ondernemingsraad van Decorative Coatings BV. Na een definitief besluit en een periode van overdracht zal het distributiecentrum in Weert naar verwachting in het laatste kwartaal van 2015 de deuren sluiten. Vos Logistics voert op dit moment al activiteiten uit voor AkzoNobel vanuit het distributiecentrum in Roosendaal.