media release

AkzoNobels innovatie-initiatief ‘Paint the Future’ open voor inzendingen

Oproep aan alle startups, scale-ups, ondernemers en innovators! De eerste editie van Paint the Future – het innovatie-initiatief van AkzoNobel - is gestart. Vanaf nu kunnen voorstellen worden ingediend waarmee we de innovatie in de wereld van verf en coatings baanbrekend kunnen versnellen.

Het Paint the Future initiatief verbindt briljante geesten en veelbelovende oplossingen met AkzoNobels expertise, mondiale schaalgrootte en middelen. Innovators, deelnemende teams, instellingen en experts uit de sector werken nauw samen om de ingediende ideeën naar een hoger plan te tillen.

Onder leiding van Chief Technology Officer Klaas Kruithof biedt het initiatief de winnaars de mogelijkheid om de commercialisering van hun ideeën te versnellen.

Thierry Vanlancker, CEO van AkzoNobel: "We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen die deze samenwerking met zich meebrengt voor de verf- en coatingsindustrie. "We willen waarde creëren voor onze klanten, hebben hoge verwachtingen van dit initiatief en kijken ver vooruit. Een belangrijk onderdeel van dit proces is de samenwerking met ‘s werelds ‘coolste’ innovators.”

Kruithof voegt daar aan toe: "De verf- en coatingsindustrie is dynamisch en technologie-gedreven. Onze toekomst ligt in de samenwerking met anderen en het openstaan voor branche-overkoepelende oplossingen. Als we de grenzen van nieuwe technologie opzoeken, zijn we in staat nieuwe functionaliteit, verbeterde producten en meerwaarde voor onze klanten te realiseren en enkele echt uitdagende innovaties te versnellen."

Paint the Future NL

Paint the Future is opgezet samen met KPMG en richt zich op vijf thema’s:

  • Slimme toepassingen
  • Verbeterde functionaliteit
  • Circulaire oplossingen
  • Biowetenschappelijke inbreng
  • Voorspelbare prestaties

Deelnemers kunnen zich registreren en hun ideeën indienen op het Engelstalige platform letspaintthefuture.com en daarmee bijdragen aan de expertise in de industrie. De website geeft informatie over het initiatief, de vijf thema’s van dit jaar en hoe kan worden geparticipeerd.

Deadline voor het insturen van ideeën is 1 maart, deelnemers kunnen tot 12 maart 2019 van het platform gebruikmaken voor onderzoek, discussies en verbeteringen, waarna experts van AkzoNobel de finalisten selecteren voor de bijeenkomst in Amsterdam van 14 tot 16 mei. Kort daarna start de samenwerking met de winnaars om te komen tot duurzame zakelijke oplossingen.

Korte beschrijving van de thema’s:

Slimme toepassingen
Hoe kan jouw oplossing zorgen voor een verandering of verbetering van de manier waarop klanten onze producten gebruiken?

Verbeterde functionaliteit
Welke veelbelovende, nieuwe functionaliteit kan jouw technologie bieden om coatings schoner, responsiever en adaptiever te maken?

Circulaire oplossingen
Hoe kan jouw oplossing zorgen voor circulair gebruik van grondstoffen op willekeurige punten in onze waardeketen?

Biowetenschappelijke inbreng
Hoe kan jouw op bio-actieve technologie gebaseerde oplossing bijdragen aan betere prestaties of innovatieve eigenschappen van onze coatings? 

Voorspelbare prestaties
Hoe kunnen we data op een innovatievere manier verzamelen en verbeteren, zodat we nauwkeurigere en efficiëntere voorspellingen kunnen doen voor oppervlakteprestaties in de praktijk?

Contact for this publication

Contact for other questions