media release

Fasering van de herstructureringskosten tussen derde en vierde kwartaal

Bij de aankondiging van de resultaten over het tweede kwartaal heeft AkzoNobel aangegeven dat het maatregelen gaat nemen om de efficiëntie verder te verhogen en kosten te besparen. Deze maatregelen zouden €120 miljoen herstructureringskosten geven in de tweede helft van 2013.

In aanvulling op het eerder aangekondige prestatieverbeterprogramma bracht dit de totale herstructureringskosten op €256 miljoen die naar verwachting in het tweede halfjaar van 2013 geboekt zouden worden. Op dit moment wordt verwacht dat het meerendeel van deze kosten geboekt zullen worden in het vierde kwartaal en een gedeelte van meer dan 20 procent in het derde kwartaal. Zoals eerder aangegeven zal het bedrijfsresultaat over 2013 zeer waarschijnlijk niet hoger uitvallen dan de €908 miljoen van 2012.

Keith Nichols, CFO van AkzoNobel, legt uit: "De economische situatie blijft een uitdaging, maar het prestatieverbeterprogramma ligt nog steeds op schema en de extra maatregelen vorderen goed. Deze aankondiging verwijst alleen naar de termijn van het boeken van deze kosten."