media release

Jaarcijfers Akzo Nobel over 2006: recordjaar

Arnhem, 15 februari 2007 – Akzo Nobel (Euronext Amsterdam: AKZ; NASDAQ: AKZOY) heeft de jaarcijfers over 2006 bekendgemaakt en deze bevestigen dat de onderneming klaar is voor de toekomst. De totale omzet steeg met 6% naar EUR 13,7 miljard en het nettoresultaat schoot 20% omhoog naar een record van EUR 1,15 miljard. De resultaten stegen sterk door groei bij alle segmenten. De totale omzet bij Organon nam 8% toe, dankzij de sterke omzet van NuvaRing® en vruchtbaarheidsproducten, terwijl Intervet ook goed presteerde met een autonome groei van 6%. De omzet bij Coatings steeg 12% (4% door overnames) en de doorlopende activiteiten van Chemicals genereerden een omzetgroei van 5%.

De EBIT (bedrijfsresultaat) vóór incidentele posten bedroeg EUR 1,31 miljard, EUR 158 mln hoger dan in 2005. De EBIT-marge was 9,5% (2005: 8,9%). 

In zijn toelichting op de cijfers zei Akzo Nobels CEO Hans Wijers: “Onze resultaten bevestigen dat onze strategie loont. De laatste paar jaar hebben we een zeer sterke portfolio opgebouwd en dat is duidelijk te zien aan het recordnettoresultaat van EUR 1,15 miljard. Wij hebben onze doelstellingen voor het jaar gehaald, inclusief verdere omzetgroei, de versnelling van onze expansiestrategie en het creëren van meer aandeelhouderswaarde. Akzo Nobel is klaar voor de toekomst." 

Organon – omzetstijging dankzij 8% volumegroei 

De sterke resultaten van de producten NuvaRing®, Puregon®, Implanon® en Esmeron® zorgden voor de sterke omzetgroei van Organon—8% omhoog naar EUR 2.611 mln. De EBIT vóór incidentele posten steeg met 34% tot EUR 362 mln. De omzet van NuvaRing® nam met 25% of meer toe in alle belangrijke markten (in de VS met meer dan 80%), terwijl het biotech vruchtbaarheidsproduct Puregon®/Follistim®—Organons bestverkopende product—wederom een recordjaar kende met een omzetstijging van 8%. De omzet in de VS van Anzemet® (ingelicenseerd van sanofi-aventis) droeg ook bij aan de omzet, evenals de laatste servicebetalingen van Ligand voor Avinza®. De omzet van de farmaceutische ingrediënten liet een lichte stijging zien ten opzichte van 2005.

Intervet – sterke autonome groei van 6% in alle regio’s en bij alle producten

De omzet bij Intervet steeg met 3% naar EUR 1.125 mln dankzij een sterke autonome groei van 6% in alle regio’s en bij alle productlijnen. Met een bovengemiddelde groei steeg de EBIT vóór incidentele posten met 2% tot EUR 213 mln, wat resulteerde in een EBIT-marge van 18,9%. Desinvesteringen en acquisities hadden een negatief effect op de omzet van 3%. In Europa bedroeg de autonome groei 5%, terwijl in Noord-Amerika de omzet uit doorlopende activiteiten met 12% toenam. Tegen het eind van het jaar kreeg Intervet belangrijke productgoedkeuringen voor Zilmax® en PreveNile®. 

Coatings – omzet 12% omhoog, waarvan 4% door acquisities

De omzet bij Coatings steeg 12% naar een record van EUR 6.209 mln. De EBIT vóór incidentele posten was 22% hoger en kwam uit op EUR 518 mln. Car Refinishes zette de ommekeer door met een omzetstijging van 4%. Industrial Activities behaalde een dubbelcijferige omzetgroei terwijl de omzet bij Marine & Protective Coatings voor het eerst boven de EUR 1 miljard uitkwam. De totale omzet bij Decorative Coatings nam in 2006 met 12% toe. Vanwege de prijsdruk in de traditionele markten bleek het echter niet mogelijk deze omzetgroei te vertalen in een vergelijkbare groei van de marges. De invloed van de grondstofprijzen was merkbaar bij de meeste activiteiten, maar werd meer dan gecompenseerd door de voortgezette herstructureringen. 

Chemicals – 5% autonome groei; stabiele EBIT op hoog niveau

Nu het desinvesteringsprogramma bijna is afgerond, nam de omzet van de doorlopende Chemicals-activiteiten toe met 5% tot EUR 3.502 mln. De totale EBIT vóór incidentele posten bedroeg EUR 351 mln. De resultaten bij Pulp & Paper Chemicals stegen aanzienlijk en Base Chemicals leverde een recordprestatie. De omzet bij Surfactants was 2% hoger, terwijl Polymer Chemicals de omzet met bijna 10% zag verbeteren. De resultaten van Functional Chemicals in het vierde kwartaal hadden een negatief effect op de goede resultaten van de eerste negen maanden vanwege enkele opstartproblemen bij twee nieuwe fabrieken. 

Sterke kasstroom – kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

EUR 0,5 miljard hoger Het geïnvesteerd vermogen op 31 december 2006 bedroeg EUR 8,1 miljard, EUR 0,1 miljard hoger dan op 1 januari 2006. De schuldenlast nam met EUR 0,5 miljard af tot EUR 1,1 miljard. Het vermogen steeg EUR 0,7 miljard als gevolg van ingehouden winst. Hierdoor verbeterde de gearing ultimo 2006 tot 0,26 (1 januari 2006: 0.44) en de interestdekking van 9,5 tot 13,2. 

Dividend ongewijzigd – EUR 1,20

Akzo Nobel zal een dividend van EUR 1,20 declareren, ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Dit uitkeringspercentage bedraagt 39% van het nettoresultaat vóór incidentele posten en is in lijn met ons beleid. 

Vierde kwartaal 2006

De cijfers over het vierde kwartaal lieten een totale omzet van EUR 3,3 miljard zien. Het bedrijfsresultaat vóór incidentele posten steeg met 11% tot EUR 249 mln, met een EBIT-marge van 7,5%. De autonome groei voor het vierde kwartaal kwam neer op 4% (3% volume en 1% prijs) terwijl valuta’s een negatief effect hadden van 3%. De incidentele posten leverden een positieve bijdrage (EUR 25 mln), hoewel deze circa EUR 200 mln lager waren dan in het voorgaande jaar. Het nettoresultaat was 27% lager. Verwachtingen voor 2007 Akzo Nobel is goed gepositioneerd voor winstgevende groei, daarbij gesteund door gunstige signalen over de wereldeconomie. Vooropgesteld dat zich geen grote discontinuïteiten voordoen, denkt Akzo Nobel in goede vorm te verkeren om bovengemiddeld te groeien en het rendement bij coatings en chemie verder te verbeteren. Tot slot spreekt Akzo Nobel het vertrouwen uit dat de voorgestelde afsplitsing van haar farmaceutische activiteiten de waarde voor aandeelhouders verder zal vergroten.