media release

Kees Linse volgt Sybilla Dekker op als commissaris van AkzoNobel Nederland

De heer Kees Linse zal op 1 augustus toetreden tot de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel Nederland B.V. Daarmee neemt hij de plaats in van mevrouw Sybilla M. Dekker, die na twee jaar heeft moeten besluiten om een andere keuze te maken binnen haar omvangrijke pakket van werkzaamheden.

Kees Linse (1949) was voor Shell onder meer actief als voorzitter van het Nederlandse pensioenfonds, als Director van het Common Infrastructure Management en als Executive Vice President voor Contracting and Procurement. In de periode daarvoor bekleedde hij functies bij Basell, Montell en Shell in binnen- en buitenland. Daarnaast is Kees Linse lange tijd actief geweest in bestuursfuncties voor industrieassociaties als CEFIC, VNCI en APME.

Mevrouw Sybilla M. Dekker (1942) heeft sinds 1 juli 2008 een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd in de Nederlandse Raad van Commissarissen van AkzoNobel. Op de agenda stonden gecompliceerde thema’s rond het bestuur van de onderneming, het overleg over arbeidsvoorwaarden en - mede als voorbeeld voor andere landen - de compleet nieuwe inrichting van de Nederlandse HR-functie. Ook de ontwikkeling van het thema Diversiteit binnen AkzoNobel heeft haar aandacht gehad. “We zullen haar veelzijdige en creatieve inbreng in ons overleg node missen”, aldus voorzitter René Scheffers van de Raad van Commissarissen.

VVD-politica Dekker was Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet-Balkenende II/III. Zij was eerder onder meer commissaris bij Rabobank, NS en Heineken Nederland, directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en van werkgeversvereniging AWVN. Op dit moment is zij onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht Kadaster, het Diabetesfonds, de Strategische Adviesraad Bouw en Ondergrond TNO, de Antilliaanse Medefinancierings Organisatie AMfO en de Taskforce 'Vrouwen naar de top'. Verder is mevrouw Dekker onder meer lid van de Raad van Commissarissen van de Bank van Nederlandse Gemeenten BNG en het advies- en ingenieursbureau DHV. Sinds kort is Dekker voorzitter van de Tafel van Borging voor de Maasvlakte 2.