media release

Margot Weijnen nieuwe Commissaris voor AkzoNobel Nederland

Akzo Nobel Nederland B.V. heeft het voornemen Margot Weijnen per 1 mei 2009 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor Nederland. Zij volgt op die dag de statutair aftredende professor Rietje van Dam–Mieras op. Zowel Rietje van Dam-Mieras als Margot Weijnen zijn voorgedragen op grond van het versterkte aanbevelingsrecht van de centrale ondernemingsraad van AkzoNobel Nederland.

Prof. Dr. Ir. Margot Weijnen (1957) is hoogleraar proces- en energienetwerken aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Ze studeerde scheikundige technologie aan de TU Delft en promoveerde daar op een onderzoek naar preventie van ‘scaling’. Na haar promotie werkte ze voor Shell tot ze in 1990 aantrad als wetenschappelijk directeur van Interduct, het toenmalige interfacultaire instituut voor schone technologie van de TU Delft. In 1995 werd ze benoemd als hoogleraar aan de faculteit Technische Bestuurskunde van de TU Delft. Ze is tevens wetenschappelijk directeur van de stichting Next Generation Infrastructures, een internationaal kennisconsortium, en het gelijknamige Delft Research Center.

Naast haar werk voor de TU Delft bekleedt Margot Weijnen een groot aantal bestuurs- en adviesfuncties in onder meer de Technologiestichting STW, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR, het KNMI en de Stichting Toekomstbeeld der Techniek STT. Ze was acht jaar lid van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid AWT en de Algemene Energieraad AER en lid van het eerste Innovatieplatform.

De benoeming van de nieuwe commissaris komt aan de orde tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel Nederland B.V. op 24 april 2009.