media release

Minister Kamp neemt biostoomlevering van Eneco aan AkzoNobel in gebruik

Grootste bio-energiecentrale van Nederland levert nu dubbele hoeveelheid duurzame energie 

• AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports investeren gezamenlijk circa 40 miljoen in het project 
• Bij gelijkblijvende hoeveelheid biomassa levert de centrale nu dubbele hoeveelheid duurzame energie 
• AkzoNobel vergroent in één keer 10% van haar Nederlandse energieverbruik en verlaagt zijn CO2-uitstoot met 100.000 ton, vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 1 miljard autokilometers of 12.500 huishoudens 
• Forse investering in toekomstbestendiger maken van de voor Noordoost-Nederland belangrijke chemiecluster 

Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports vandaag de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking gezet. Eneco heeft hiervoor de biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert. Gebruikmakend van de door Groningen Seaports aangelegde infrastructuur zet AkzoNobel de vrijgekomen stoom in op het chemiecluster.

Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10% van haar Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van circa 100.000 ton per jaar. 

Minister Kamp, Economische Zaken: “Noord-Nederland heeft een voortrekkersrol in de transitie naar duurzame energie. De noordelijke provincies en gemeenten waren de eerste met een plan van aanpak voor de uitvoering van het Energieakkoord. Het Chemie Park Delfzijl onderstreept deze ambities door over te stappen op duurzaam opgewekte stoom. De betrokken partijen investeren op die manier niet alleen in energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot. Ze dragen ook bij aan de regionale economie door een duurzame groei van het chemiecluster mogelijk te maken.” 

Ruim 10% van de Nederlandse productie van basischemicaliën komt uit Delfzijl. De industrie is onderling sterk verbonden en zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid in de regio. Het project maakt het chemiecluster in Noordoost-Nederland duurzamer en toekomstbestendiger. De drie partijen hebben gezamenlijk ongeveer 40 miljoen euro in het project geïnvesteerd. 

Van hout naar zout 
In de Bio Golden Raand-biomassacentrale van Eneco worden houtsnippers van sloop- en afvalhout omgezet in – van orgine alleen – groene stroom. Jaarlijks verwerkt de centrale circa 300.000 ton sloop- en afvalhout dat per schip en vrachtwagen aankomt in Delfzijl vanuit Nederland en omliggende landen. AkzoNobel neemt al een belangrijk deel van de geproduceerde groene stroom af, maar de afgelopen periode is de centrale omgebouwd om ook biostoom aan AkzoNobel te leveren. 

Groningen Seaports heeft de benodigde infrastructuur aangelegd, waaronder de stoomleiding die ook toegankelijk is voor andere partijen. Dit vergroot de aantrekkelijkheid voor (nieuwe) fabrieken die stoom nodig hebben in hun processen en ondersteunt de duurzame ontwikkeling van het haven- en industriegebied in Delfzijl. 

AkzoNobel neemt voor een periode van twaalf jaar de groene stoom van Eneco af. Daarnaast investeert het verf- en chemieconcern in de noodzakelijke infrastructuur op Chemie Park Delfzijl en biedt hierdoor continuïteit in een van de basisvoorzieningen voor de andere chemiebedrijven op het chemiepark. 

Voor een video met meer informatie zie: https://youtu.be/kLRfmkvN9Hk

Over AkzoNobel

AkzoNobel maakt essentiële producten die inspireren en het dagelijks leven prettiger maken. Als internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën leveren we essentiële ingrediënten, essentiële bescherming en essentiële kleuren voor consumenten en industrie wereldwijd. We hebben een rijke geschiedenis en zijn pioniers in duurzame technologie en innovatieve producten, die tegemoet komen aan de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet en tegelijkertijd het leven makkelijker maken. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben 45.000 medewerkers in 80 landen. We hebben een permanente leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Van daaruit zetten we ons in om steden en omgevingen levendiger te maken, te beschermen, en kleur te geven.

In Nederland zijn circa 5.000 mensen voor AkzoNobel werkzaam. Tot onze merken behoren bekende namen als JOZO, Sikkens en Flexa. 
Meer informatie over AkzoNobel vindt u online: corporate website, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram en Twitter

Over Eneco
Eneco Groep is een groep van bedrijven met een leidende positie op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en 3500 collega’s in binnen- en buitenland werken we aan de missie: duurzame energie van iedereen, zodat mensen zelf de regie nemen over energie.  

Voor meer informatie: www.enecogroep.nl

OverGroningenSeaports
Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Tevens beheert Groningen Seaports de multimodale terminal Groningen Railport in Veendam. Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloorgerelateerd chemiecluster met AkzoNobel en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als Engie, Norned, Nuon/Vattenfall en RWE/Essent. En dat trekt weer energiegebruikers aan: Google bouwt het grootste datacenter van Europa in de Eemshaven. 

Voor meer informatie zie ook www.groningen-seaports.com