media release

Nils Andersen benoemd als lid van de Raad van Commissarissen

AkzoNobel aandeelhouders nemen alle voorstellen aan tijdens AvA

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY)

Vandaag tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) hebben de aandeelhouders van AkzoNobel alle voorstellen goedgekeurd.

Naast de goedkeuring van de jaarrekening voor 2017 werd ook ingestemd met het dividendbeleid en het totale dividend per aandeel voor 2017 van €2.50 (52% omhoog). Daarnaast werd Nils Andersen door de AvA benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen en vervolgens benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Byron Grote, vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, zei: "We zijn erg tevreden met de benoeming van Nils Andersen. Hij heeft een schat aan relevante ervaring opgedaan tijdens een uitgebreide internationale carrière in de consumptiegoederen-, energie- en scheepvaartindustrie. Nils zal deze brede bedrijfskennis meenemen naar de Raad van Commissarissen brengen. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol.”

Nils Andersen volgt Antony Burgmans op, die de vorige voorzitter was en drie termijnen vervulde als lid van de Raad van Commissarissen. Louis Hughes trad ook af, nadat hij drie termijnen had volbracht.

“We danken Antony Burgmans voor zijn inzet in de afgelopen 12 jaar als lid en ook als voorzitter van de Raad van Commissarissen," zei vice-voorzitter Byron Grote. “Zijn ervaring en professionele expertise zijn van grote waarde geweest voor het bedrijf. Hij heeft een essentiële rol gespeeld bij de transformatie van AkzoNobel in een gefocust Paints en Coatings-bedrijf. We wensen hem het beste bij al zijn toekomstige activiteiten.”

"We willen ook Louis Hughes bedanken voor zijn waardevolle bijdragen en actieve rol gedurende zijn tijd als lid van de Raad van Commissarissen en wensen hem het allerbeste in de toekomst", zei Byron Grote.

Byron Grote, de huidige vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, werd herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar.

Dit is een openbare aankondiging van Akzo Nobel N.V. ingevolge artikel 17 paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).

Contact for this publication

Contact for other questions