media release

Partnerschap voor ontwikkeling bioraffinaderij in Delfzijl

Baanbrekende technologie zet houtsnippers om in hernieuwbare grondstoffen 

Vijf grote ondernemingen hebben plannen voor het ontwikkelen van een bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl. Ze hebben daartoe een principeovereenkomst ondertekend. Het gaat om technologiebedrijf Avantium, verf- en chemieconcern AkzoNobel, energiebedrijf RWE, groen nutsbedrijf Staatsbosbeheer en het regionale samenwerkingsverband Chemport Europe. De samenwerking is een belangrijke stap in de regionale ontwikkeling van de biobased economie door de omzetting van biomassa in hernieuwbare grondstoffen, zoals suikers en lignine. 

Tegen de achtergrond van deze ambitie wordt in een proeffabriek het door Avantium ontwikkelde Zambezi-proces in bedrijf genomen. Doel van de installatie is om op een geïntegreerde wijze de technische en economische haalbaarheid van het proces in de industriële praktijk te toetsen. Dit is een essentiële stap in het succesvol opschalen van een technologie van laboratoriumschaal naar commerciële toepassing. 

Via dit Zambezi-proces worden houtsnippers met behulp van zoutzuur omgezet in zuivere suikers (glucose) en lignine. Baanbrekend is het feit dat die omzetting al bij kamertemperatuur plaatsvindt en daarmee potentieel kosteneffectiever en duurzamer is. De glucose is bij uitstek geschikt voor de productie van groene chemicaliën en materialen voor de chemische industrie van de toekomst. De zeer energierijke lignine is een prima hernieuwbare brandstof. 

Staatsbosbeheer levert de houtsnippers, de belangrijkste grondstof voor de nieuwe fabriek. De snippers komen vrij uit het reguliere duurzame beheer van bos, natuur en landschap. AkzoNobel draagt zorg voor de benodigde infrastructuur, zoutzuur, nutsvoorzieningen en expertise. RWE zal de  grondstoffen voor het proces leveren en het bio-residu uit lignine voor de opwekking van duurzame energie inzetten. Het recent opgerichte Chemport Europe ondersteunt initiatieven ter versterking van Noord-Nederland. Verdere partnerschappen en samenwerkingsverbanden zijn in ontwikkeling. 

De geografische, technische en logistieke voordelen van het Delfzijl-gebied zijn een uitstekende basis voor een kostenconcurrerende productie en een stimulans voor de ontwikkeling van de biobased economie. 

Over AkzoNobel

AkzoNobel maakt essentiële producten die inspireren en het dagelijks leven prettiger maken. Als internationaal vooraanstaande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk producent van specialistische chemicaliën leveren we essentiële ingrediënten, essentiële bescherming en essentiële kleuren voor consumenten en industrie wereldwijd. We hebben een rijke geschiedenis en zijn pioniers in duurzame technologie en innovatieve producten, die tegemoet komen aan de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet en tegelijkertijd het leven makkelijker maken. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben 45.000 medewerkers in 80 landen. In Nederland zijn circa 5.000 mensen voor AkzoNobel werkzaam. Tot onze merken behoren bekende namen als JOZO, Sikkens en Flexa. We hebben een permanente leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid. Van daaruit zetten we ons in om steden en omgevingen levendiger te maken, te beschermen, en kleur te geven. 

Meer informatie over AkzoNobel vindt u online: corporate website, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram en Twitter

Over Avantium

Avantium is een toonaangevend chemisch technologiebedrijf, koploper op het gebied van renewable chemistry. Samen met partners werkt Avantium wereldwijd aan efficiënte processen en duurzame producten op basis van biobased grondstoffen. Avantium is de kraamkamer van baanbrekende renewable chemistry oplossingen. Van uitvinding tot commercieel inzetbare productieprocessen. Een succesvol voorbeeld is de YXY-technologie waarmee Avantium PEF heeft ontwikkeld: een volledig nieuw, hoogwaardig soort plastic met suiker als grondstof. Vanaf oktober 2016 zijn alle YXY-werkzaamheden ondergebracht in Synvina, de joint venture van Avantium en BASF. Avantium werkt verder aan diverse innovatieve projecten in de wereld van renewable chemie, zoals het Zambezi-proces, en levert diensten en systemen op basis van geavanceerd katalytisch onderzoek aan (petro)chemische bedrijven wereldwijd. Het hoofdkantoor van Avantium is gevestigd in Amsterdam, Nederland. 

Over Chemport Europe

Changing the nature of chemistry - Binnen Chemport Europe werken agrarische en  chemische bedrijven, kennis instellingen, regionale en nationale overheden nauw samen aan de ontwikkeling van kansen die ontstaan door marktvraag op het gebied van duurzame producten en processen. Voor Noord-Nederland is het streven om omstreeks 2030 Chemport Europe, als een belangrijke groene haven met één van de meest duurzame chemie clusters van Europa ontwikkeld te hebben. Dit is mogelijk dankzij enerzijds een sterk bio-based chemie en recycling cluster  en anderzijds de verbinding tussen de energie sector  en de agrarische sector in de regio. Dit alles maakt Chemport Europe tot een extreem aantrekkelijke plaats voor nieuwe initiatieven en bedrijven. 

Over RWE Generation NL

RWE Generation is een pan-Europees energiebedrijf en beschikt over één van de grootste energieportfolio’s in de hele wereld met meer dan 40 gigawatt productiecapaciteit. Ons bedrijf is een volle dochteronderneming van RWE AG. 
RWE Generation brengt de internationale expertise en ervaring van RWE Generation NL, RWE Generation UK en RWE Power samen in een bedrijf dat onze klanten 24/7 uur voorziet van stroom. 
In de komende jaren zal RWE Generation NL de kolencentrales transformeren voor de opwekking van duurzame warmte en elektriciteit. Met deze transformatie levert  RWE Generation NL een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland. 
De centrale Eemshaven is SDE + subsidie toegekend voor 15% duurzame biomassa, al, en de Amer centrale zal 80% van de kolen vervangen door duurzame biomassa. 

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is een vitale maatschappelijke onderneming die als doel heeft de natuur in Nederland te versterken. Als uitvoerende organisatie van de Rijksoverheid ligt daarbij de nadruk op het kenmerkende groene erfgoed. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van 265.000 ha bos- en natuurgebieden verspreid over de 12 Nederlandse provincies en levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke doelen als nationale waterveiligheidsdoelstellingen (langs de kust en grote rivieren), hout- en biomassaproductie, natuureducatie, drinkwatervoorziening, regionale economie en sociale cohesie.