media release

Principeakkoord CAO AkzoNobel - acties opgeschort

AkzoNobel en de vakorganisaties zijn tot een principeakkoord gekomen in hun langlopende CAO-conflict. Op basis van een gematigde loonstijging heeft AkzoNobel samen met de bonden op hoofdlijnen een sociaal plan gedefinieerd met als centrale thema “van werk naar werk”. De kern van de afspraken die gelden tot eind 2011 komt neer op toekenning van een zogenoemd ‘boventalligheidsbudget’ waarmee van-werk-naar-werk begeleiding kan worden ‘ingekocht’.

Voor ouderen zijn specifieke 57+ en 60+ regelingen afgesproken.Voor de CAO-lonen zijn de volgende verhogingen afgesproken: 0,5% per 1 april 2009, 0,75% per 1 januari 2010 en 0,5% eenmalig per 1 januari 2010.

De overige details van de afspraken worden momenteel uitgewerkt en zullen binnenkort bekend worden gemaakt.

AkzoNobel Nederland directeur Gert van den Berg: “Het is goed en belangrijk voor de onderneming dat we met dit voorlopig akkoord verdere stakingen hebben weten te voorkomen. We kunnen ons nu weer helemaal gaan richten op waar we samen goed in zijn bij AkzoNobel. Als we klaar zijn met het uitwerken van de details van deze overeenkomst, blijven we met de vakorganisaties aan tafel om het overleg voort te zetten over met name het pensioen.”

Ron Vos van FNV Bondgenoten, mede namens de onderhandelaars van CNV Vakmensen, De Unie en VHP AkzoNobel: “We zijn er bijna uit en hebben nu een degelijk pakket afspraken op tafel liggen dat op details nog moet worden ingevuld. Daarna zullen we het voorleggen aan onze leden, naar verwachting met een positief advies. Vooral dankzij hun steun zijn we er uiteindelijk uitgekomen.”