media release

Rechter beperkt staking bij AkzoNobel in Rotterdam

Na een kort geding voor de rechtbank in Rotterdam heeft de rechter de stakingsplannen van vakorganisaties beperkt. De fabriek mag vanwege de veiligheid niet worden terug geregeld tot onder de 40% van de productiecapaciteit. AkzoNobel heeft zich samen met twee klanten met succes verzet tegen dit deel van de staking bij het Membraan Elektrolyse Bedrijf (MEB) in Rotterdam. De fabriek maakt deel uit van een groot cluster van bedrijven die onderling met elkaar per pipeline zijn verbonden en van elkaar afhankelijk zijn voor grondstoffen en de verwerking van restproducten en afvalstoffen.

Drie vakorganisaties hadden acties aangekondigd in de vorm van terugschakelen van de chloorproductie naar 40% op maandag 8 september en op donderdag 11 september naar 16%. Vooral dat laatste was onbespreekbaar voor AkzoNobel, omdat het onaanvaardbare risico’s voor milieu en veiligheid met zich zou meebrengen. Ondanks overleg met het stakingscomité hielden de bonden tot nu toe vast aan hun plannen. Vandaag diende daarom een kort geding voor de rechtbank in Rotterdam van AkzoNobel, Huntsman en Shin-Etsu tegen de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie. Voor de rechter was het veiligheidsargument doorslaggevend.

AkzoNobel directeur Knut Schwalenberg: "We hebben ernstige vraagtekens bij het draagvlak voor deze staking die voor een relatief kleine groep binnen de locatie een volstrekt overtrokken loonsverhoging van +10% eist. Hier verzet zich ook een behoorlijk deel van het personeel tegen. We ondersteunen de uitspraak van de rechter. Over milieu en veiligheid valt met ons niet te onderhandelen. Het gaat hier om een BRZO bedrijf waarvoor het zwaarste overheidstoezicht geldt. Bij AkzoNobel komt veiligheid op de eerste plaats. Als een fabriek normaal draait, zijn de risico’s prima onder controle. Juist bij afwijkende situaties is er een hogere kans dat er iets mis gaat. Voor ons geldt dat 40% belasting het verantwoorde minimumniveau is voor deze fabriek voor een langere periode. Zonder een heel goede voorbereiding is werken onder dat minimumniveau onverantwoord en in strijd met de vergunningen en zeker als het voor een langere tijd is."

Naast de veiligheidsrisico’s brengt het terugregelen van de fabriek naar onder de 40% ook met zich mee dat er duurzaamheidsconventanten en milieuregels worden geschonden waarin AkzoNobel partij is. Er zouden nadelige gevolgen zijn voor milieu, omwonenden en andere ondernemingen die buiten het conflict staan. Tot die gevolgen behoren de mogelijkheid van extra chloortransport per trein voor klanten en extra emissies en lozingen door klanten die hun fabrieken moeten terugregelen. Door het herhaaldelijk en gedurende een lange periode aanspreken van veiligheidssystemen is er ook een grotere kans op ernstige schade aan de installaties.

De dreigende staking bij AkzoNobel hangt samen met onder meer een looneis van 10% door een deel van het personeel. Schwalenberg: "Die eis is volstrekt onrealistisch en onredelijk, zeker gezien de situatie in de hele basischemie, die al onder zware druk staat door de relatief hoge energieprijzen in Europa. Op deze manier wordt het steeds moeilijker, zo niet onmogelijk om de broodnodige investeringen in de modernisering van ‘Rotterdam’ te rechtvaardigen."

In totaal werken er bij de fabriek in Rotterdam circa 280 mensen, waarvan 80 bij het chloorbedrijf MEB. Hiervan zijn er slechts 50 bij de staking betrokken.