media release

Reorganisatie Distributiecentrum Breda

In 2008 zijn twee ontwikkelingen van grote invloed geweest op het Distributiecentrum Breda (Dc Breda). Ten eerste was dat de – al lange tijd te verwachten – mededeling dat Deco Duitsland de distributie van Doe-Het-Zelf producten voor de Duitse markt weer zelf zou gaan uitvoeren. Dit heeft geleid tot een aanzienlijk verlies aan activiteiten in Breda. Ten tweede is er naar aanleiding van de integratie van ICI en AkzoNobel een studie gedaan naar de logistieke functie binnen ons bedrijf. De conclusie van deze studie is dat Breda niet concurrerend genoeg is in vergelijking met logistieke prestaties elders bij Deco.

 

Daarom is een projectgroep aan de slag gegaan om een plan te maken om Breda in de nabije toekomst wel concurrerend te laten zijn. Dit plan is eind 2008 voorgelegd aan de BU en heeft tot het volgende voorgenomen besluit geleid: Wij willen van Dc Breda een goedlopende, concurrerende site maken, waarvoor wij een gericht progamma hebben opgezet. Door een directere aansturing (plattere organisatie) en een aangepaste manier van werken, zal een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd worden. Op basis van dit plan zal het Dc Breda begin 2010 concurrerend opereren.

Dit betekent dat er in het Dc in de loop van 2009 ongeveer 18 FTE (full-time equivalents) zullen gaan verdwijnen. Een deel van de getroffen medewerkers kan worden opgevangen door gebruik te maken van bestaande regelingen binnen AkzoNobel Nederland. Voor andere getroffenen zal AkzoNobel zijn uiterste best doen om ander werk te vinden; ofwel binnen ofwel buiten AkzoNobel. De adviesaanvraag hieromtrent zal op zeer korte termijn naar de OR Breda gestuurd worden ter behandeling.

Ook zal er zo snel mogelijk in overleg getreden worden met de vakbonden om afspraken te maken over het sociale plan van de boventallige medewerkers. Als deze organisatorische wijzigingen in werkwijze en aansturing zijn geïmplementeerd, kan het distributiecentrum gaan bouwen aan een sterke positie. Met de overgebleven medewerkers zullen opleidingstrajecten worden afgesproken, waardoor zij in staat zijn aan de nieuwe eisen van werken te kunnen voldoen.

Peter Rietveld, P&L Manager Deco NL Gerard Mötter, Dc Manager Breda