media release

Resultaat 2009: sterke cash flow in uitdagende markten

Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) maakte vandaag de resultaten bekend voor het vierde kwartaal van 2009 en voor het gehele jaar. In 2009 realiseerde de onderneming een omzet van € 13.893 miljoen, 10 procent minder dan het jaar daarvoor.

  • Omzet in 2009 met 10 procent gedaald tot € 13.893 miljoen
  • EBITDA 2009 vóór incidentele posten 8 procent lager op € 1.768 miljoen; EBITDA-marge op 12,7 procent (2008: 12,5 procent)
  • Operationeel werkkapitaal verminderd tot 13,7 procent van de omzet (2008: 16,5 procent)
  • Net cash uit operationele activiteiten € 1.240 miljoen (2008: € 91 miljoen)
  • Omzet vierde kwartaal 7 procent lager, EBITDA 4 procent hoger naar € 396 miljoen, marge 11,9 procent
  • Doorlopende herstructureringskosten en andere incidentele posten resulteerden in een netto verlies in het vierde kwartaal
  • Het voorgestelde slotdividend van € 1,05 per aandeel resulteert in een totaaldividend van € 1,35 (2008:1,80), dit is een payout van 57 procent (2008: 48 procent)
  • Op koers voor een beoogde EBITDA-marge van 14 procent aan het eind van 2011

Financiële highlights

4e Kw 2008 4e Kw 2009 % € miljoen Boek-jaar 2008 Boek-jaar 2009 %
3.549 3.314 (7) Omzet 15.415 13.893 (10)
381 396 4 EBITDA* 1.927 1.768 (8)
10,7 11,9   EBITDA-marge (in %) 12,5 12,7  
232 248 7 EBIT* 1.315 1.151 (12)
6,5 7,5   EBIT-marge (in %) 8,5 8,3  
(1.330) 101   Bedrijfsinkomsten** (577) 870  
(1.486) (56)   Nettoresultaat uit doorlopende activiteiten (1.109) 278  
(1.522) (60)   Nettoresultaat uit totale activiteiten (1.086) 285  

* Doorlopende activiteiten vóór incidentele posten

** Na incidentele posten

“Het feit dat wij in deze uitdagende markten een EBITDA-marge van bijna 13 procent kunnen rapporteren is een goede indicatie zowel van de onderliggende kracht van onze onderneming als van de succesvolle doorlopende implementatie van programma’s voor herstructurering en kostenbesparing”, aldus CEO Hans Wijers. “Essentieel was ons vermogen tot vroege en snelle aanpassing aan de nieuwe economische realiteit en we bevinden ons nu in een goede uitgangspositie om te profiteren van het herstel wanneer dat plaatsvindt”.

“Onze omzetontwikkeling op kwartaalbasis bevestigt dat de aan het einde van het derde kwartaal gerapporteerde stabilisatie heeft doorgezet”, voegde hij daaraan toe. “We denken echter dat het herstel fragiel is en slechts langzaam plaats zal vinden. Wij blijven ons richten op klanten, kostenbesparingen en cash, maar investeringen voor het realiseren van groei blijven een prioriteit – in het bijzonder in sterk groeiende markten. De acties die het management heeft ondernomen en verder implementeert onderstrepen ons vertrouwen dat AkzoNobel de doelstelling voor 2011 van een EBITDA-marge van 14 procent zal realiseren”.

Omzet per sector:

4e Kw 2008 4e Kw 2009 % € miljoen Boek-jaar 2008 Boek-jaar 2009 %
1.089 1.043 (4) Decorative Paints 5.006 4.677 (7)
1.081 999 (8) Performance Coatings 4.575 4.038 (12)
1.399 1.279 (9) Specialty Chemicals 5.687 5.209 (8)
(20) (7)   Overige activiteiten 147 (31)  
3.549 3.314 (7) Totaal 15.415 13.893 (10)


EBITDA* per sector:

4e Kw 2008 4e Kw 2009 % € miljoen Boek-jaar 2008 Boek-jaar 2009 %
93 71 (24) Decorative Paints 598 492 (18)
118 153 30 Performance Coatings 566 587 4
187 217 16 Specialty Chemicals 909 814 (10)
(17) (45)   Overige activiteiten (146) (125)  
381 396 4 Totaal 1.927 1.768 (8)

* Vóór incidentele posten


Volumeontwikkeling per kwartaal in 2009:

  1e Kw 2e Kw 3e Kw 4e Kw Totaal 2009
Decorative Paints (16) (10) (9) - (9)
Performance Coatings (20) (19) (11) (2) (13)
Specialty Chemicals (16) (18) (6) 4 (9)
Totaal (17) (16) (8) 1 (10)


Decorative Paints: meerjarig herstructureringsprogramma op koers

Voor het gehele jaar daalde het volume met 9 procent, bij een omzetdaling van 7 procent. In het vierde kwartaal stabiliseerde het volume zich in Europa, terwijl de sterk groeiende markten beter presteerden dan in het relatief zwakke laatste kwartaal van 2008. De commerciële markten bleven zwak, in het bijzonder de volgroeide markten. Dit resulteerde in een EBITDA-marge van 10,5 procent, vergeleken met 11,9 procent voor 2008. Latijns-Amerika en Azië leverden sterke prestaties, waarbij de omzet in Azië iets lager was dan in 2008, terwijl de omzet in Latijns-Amerika in constante valuta’s iets meer bedroeg dan vorig jaar.

Er is een meerjarig herstructureringsprogramma gestart om standaardisering te verhogen en complexiteit en duplicatie te elimineren of te verminderen. Het programma is gericht op gebruik maken van onze regionale schaal door meer standaardisering, naast meer investeringen in mensen en merken. Er was sprake van aanzienlijke investeringen in de herstructurering van de Amerikaanse activiteiten en in de herintroductie van het merk Glidden in de Verenigde Staten.

Sinds het begin van de integratie zijn 29 locaties gesloten, waarvan 13 in Europa. AkzoNobel blijft zich concentreren op de realisatie van de synergie met ICI, maar wil daarnaast de belofte waarmaken van groei in sterk groeiende markten en wil dienovereenkomstig investeren.

Performance Coatings: EBITDA 4 procent hoger, sterke marge van 14,5 procent

Hoewel de omzet van Performance Coatings in 2009 met 12 procent daalde profiteerden alle activiteiten van programma’s voor kostenbesparing en margemanagement, in het kader waarvan Industrial Activities over dat jaar zes locaties heeft gesloten. Dit resulteerde in een EBITDA-marge van 14,5 procent, 2,1 procent hoger dan in 2008. De EBITDA was met € 587 miljoen 4 procent hoger dan in 2008.

Na een moeilijk eerste kwartaal – waarin bij de meeste van onze activiteiten sprake was van een grote afname in volume – trad in de tweede helft van het jaar enig herstel op. Marine & Protective Coatings en Packaging Coatings hadden een goed jaar. Industrial Activities realiseerde een sterk vierde kwartaal, met hogere vraagniveaus dan het voorgaande jaar. De activiteiten blijven echter op een lager niveau dan voor de recessie. Tijdens het jaar werd een klein aantal investeringen voltooid. De overname van de poedercoatingsactiviteiten van Dow Chemical Company zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2010 zijn afgerond.

Specialty Chemicals – EBITDA-marge van 15,6 procent in 2009

De omzet voor het gehele jaar was 8 procent lager als gevolg van een zwakke vraag bij alle activiteiten, met een 9 procent lager volume. De lagere volumes resulteerden in een 10 procent lagere EBITDA, hoewel de prestaties van Functional Chemicals en Pulp & Paper Chemicals ten opzichte van 2008 verbeterden. Een van de acties van het management om de gevolgen van de economische recessie op te vangen was de sluiting van vier productielocaties.

Terwijl de vraag op de markt voor specialistische chemicaliën gedurende de eerste drie kwartalen van het jaar onder het niveau van 2008 bleef, trok de vraag incidenteel toch wel aan, in het bijzonder op de markten die het vroeg in de cyclus zwaar te verduren hebben gehad. Als gevolg hiervan steeg het volume in het vierde kwartaal met 4 procent ten opzichte van 2008, vanwege sterkere vraag uit Azië en een bescheiden herstel in Noord- en Zuid-Amerika. De focus op klanten, kosten en cash had een gunstige invloed op de kostenbasis en als gevolg daarvan bedroeg de EBITDA € 217 miljoen in het kwartaal, 16 procent hoger dan in 2008. De bijdrage door overnames werd geneutraliseerd door afstoting van de PTA-activiteit in Pakistan. Tegen het einde van het jaar startte de productie van chelaten in de nieuwe multi-site in het Chinese Ningbo.

Herstructurering

De herstructureringskosten voor het jaar bedroegen € 353 miljoen (2008: € 275 miljoen), met totale herstructurering in het vierde kwartaal ten bedrage van € 119 miljoen (2008: € 205 miljoen). Aan het eind van het jaar telden de doorlopende activiteiten 2.980 medewerkers minder dan in 2008. Naast de herstructureringskosten omvatten de incidentele kosten in het vierde kwartaal een door de Europese Commissie opgelegde boete.

2008 en 2009 synergie ICI Aanvullende her-structurering Totaal
Netto vermindering FTE’s 2.017 2.625 4.642
Directe exploitatiekosten in € miljoen 174 195 369
Geannualiseerde besparingen in € miljoen 292 350 642


Balans, cash flow en dividend

In 2009 herfinancierde AkzoNobel een deel van de schuldenportefeuille en verlengde de vervaldagen van schulden. De balans blijft robuust met een verlaging van de netto schuld van € 2,1 miljard naar € 1,7 miljard. Voor 2010 staan geen belangrijke herfinancieringen op het programma.

Het netto tekort voor de pensioenregeling bedroeg € 1,9 miljard (2008: € 1,0 miljard) aan het einde van het jaar. Het verschil is het gevolg van lagere kortingspercentages en hogere inflatieverwachtingen, die beide de pensioenverplichtingen vergroten ondanks het verbeterde beleggingsrendement. De onderneming zal in 2010 naar verwachting € 490 miljoen in contanten bijdragen (2009: € 414 miljoen) aan de toegezegde pensioenregelingen, waaronder een toename van € 115 miljoen in aanvullende “bovenwettelijke” betalingen (2010: € 355 miljoen; 2009: € 240 miljoen).

Net cash uit operationele activiteiten bedroeg € 1.240 miljoen (2008: € 91 miljoen). Door een gericht beheer van operationeel werkkapitaal werd € 533 miljoen vrijgemaakt. Uitgedrukt als percentage van de omzet daalde het operationele werkkapitaal tot 13,7 procent (einde 2008: 16,5 procent).

Aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 april 2010 zal een slotdividend worden voorgesteld van €1,05 per aandeel, resulterend in een totaaldividend voor het jaar van € 1,35 per aandeel (2009: € 1,80 per aandeel). Dit betekent een payout van 57 procent op grond van het dividendbeleid (2008: 48 procent). Het dividendbeleid van AkzoNobel is gebaseerd op een jaarlijks uitkeringspercentage van minstens 45 procent van het nettoresultaat vóór incidentele posten en marktwaardeaanpassing voor de overname van ICI.

Vooruitzichten en doelen voor de middellange termijn

Het economisch herstel blijft onzeker, in het bijzonder in volgroeide markten. AkzoNobel blijft echter op koers om haar doel voor de middellange termijn te realiseren van een EBITDA-marge van 14 procent aan het eind van 2011. De acties die de onderneming heeft ondernomen, en zal blijven ondernemen, ondersteunen ons vertrouwen in het bereiken van dit doel.

Wij blijven ons richten op klanten, kosten en cash, maar investeringen om groei te realiseren blijven een prioriteit – in het bijzonder in sterk groeiende markten.