media release

Resultaten AkzoNobel in 4e kwartaal 2018 tonen aanhoudende vooruitgang in kader van ‘15 by 20’ strategie

Akzo Nobel N.V. publiceert resultaten jaarcijfers en 4e kwartaal 2018 (AKZA; AKZOD; AKZOY)

Hoogtepunten 4e kwartaal 2018:  

 • Omzet 1% hoger en 4% hoger bij constante valuta's1, waarbij positieve prijs/mix deels werd geneutraliseerd door lagere volumes
 • Prijsinitiatieven droegen bij aan de algehele positieve prijs/mix van 9% als antwoord op hogere grondstofkosten
 • Volumes waren 7% lager (exclusief China, volumes waren 2% lager). Volumes in China genormaliseerd op niveau 2016, versus een uitzonderlijk sterk kwartaalvolume in Decorative Paints China vorig jaar
 • Rendement op verkopen (ROS) exclusief niet-toegewezen kosten2 steeg tot 9,0% (2017: 8,4%)
 • Verkoop van Specialty Chemicals-activiteiten voltooid op 1 oktober 2018; nettowinst op de verkoop was €5,8 miljard
 • Acquisitie van Colourland Paints in Maleisië en minderheidsbelang om volledig eigenaar te worden van de joint venture AkzoNobel Swire Paints in China
 • Aangepast bedrijfsresultaat3 steeg met €3 miljoen tot €181 miljoen (2017: €178 miljoen) als gevolg van prijsinitiatieven en kostenbeheersing
 • Netto resultaat uit totale activiteiten was €5.849 miljoen (2017: €75 miljoen), inclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten van €5.814 miljoen (2017: €46 miljoen)

Gehele jaar 2018:

 • Omzet 4% lager, maar 1% hoger bij constante valuta's, waarbij positieve prijs/mix deels werd geneutraliseerd door lagere volumes
 • Aangepast bedrijfsresultaat was €798 miljoen (2017: €905 miljoen) als gevolg van negatieve valuta-effecten, hogere grondstofkosten en lagere volumes, nog niet volledig geneutraliseerd door prijsinitiatieven en kostenbeheersingsprogramma’s
 • ROS exclusief niet-toegewezen kosten was 10,6% (2017: 10,6%); rendement op investeringen (ROI)4 was 12,6% (2017: 13,9%)
 • Slotdividend van €1,43 per aandeel (na consolidatie)

AkzoNobel CEO, Thierry Vanlancker:

“2018 was een zeer belangrijk jaar voor AkzoNobel door voltooiing van de verkoop van Specialty Chemicals, waarbij begonnen werd met terugbetaling van het merendeel van de opbrengst aan onze aandeelhouders. In de tweede helft van het jaar boekten we ondanks de nodige tegenwind goede vooruitgang bij het realiseren van onze ‘Winning together: 15 by 20’ strategie met een verhoogd rendement op verkopen van 9,0% in het vierde kwartaal in vergelijking met 8,4% vorig jaar en 10,6% in de tweede helft van het jaar versus 9,2% in dezelfde periode in 2017.

We zijn nu een doelgerichte verf- en coatingsonderneming en bundelen al onze ervaring, energie en passie om een toonaangevende rol te spelen binnen onze industrie. We blijven investeren in groei en in 2018 vonden meerdere complementaire overnames plaats, waaronder Fabryo in Roemenië, Xylazel in Spanje, Colourland Paints in Maleisië en de AkzoNobel Swire Paints joint venture in China. Deze deals versnellen het tempo waarmee we AkzoNobel verder uitbouwen tot marktleider.

Een ander hoogtepunt was de introductie van onze Paint the Future start-up challenge. Dit programma koppelt onze wereldwijde schaalgrootte, knowhow en expertise aan de ingenieuze oplossingen van start-ups en scale-ups in de dynamische wereld van verven en coatings, waarmee AkzoNobel toonaangevend wordt voor open innovatie”.

Belangrijkste ontwikkelingen

Samenwerking met 's werelds coolste innovators
Met de lancering van de Paint the Future startup challenge vestigde AkzoNobel alle aandacht op zich binnen de coatingsindustrie. We willen onze wereldwijde schaalgrootte, knowhow en deskundigheid koppelen aan de ingenieuze oplossingen van start-ups en scale-ups uit de hele wereld. Het draait allemaal om aansluiting bij nieuwe baanbrekende technologieën en versnelde innovatie in de dynamische wereld van verven en coatings.

www.letspaintthefuture.com

Overnames in Azië onderstrepen toewijding aan belangrijkste markten
Twee transacties in de laatste maanden van 2018 onderstreepten onze doorlopende focus op verdere versterking van onze positie in Azië. In december werden wij door aankoop van het minderheidsbelang volledig eigenaar van de AkzoNobel Swire Paints joint venture wat ons meer controle geeft over onze toekomstige groei en koers in China. Een maand daarvoor kochten we Colourland Paints in Maleisië ter versterking van onze groeiambities in het land zelf en binnen heel Zuid-Oost Azië.

Awlgrip HDT biedt jachteigenaren extreme prestaties
Eigenaren van jachten kunnen nu profiteren van geavanceerde coatingstechnologie die tijdens de afgelopen editie van de Volvo Ocean Race de ultieme test heeft doorstaan. Onze nieuwe Awlgrip HDT (High Definition Technology) polyurethaan clear coat is niet alleen slijtvaster en duurzamer dan het huidige productaanbod, maar is ook herstelbaar en bevat minder vluchtige organische stoffen (VOC's).

Mijlpaal in samenwerking met Boeing
Ter markering van een belangrijke mijlpaal in onze samenwerking met Boeing werd voor een van hun vliegtuigen een speciale livery ontworpen. Om de aflevering van de 787e Boeing 787 te vieren maakte ons geavanceerde 'base coat/clear coat’ systeem onderdeel uit van een eenmalig ontwerp ter verfraaiing van het betreffende vliegtuig, dat werd besteld door China Southern Airlines. Boeing bereikte onlangs nog een andere mijlpaal met de levering van het 1000ste nieuwe vliegtuig dat is gecoat met ons ongeëvenaarde Aerodur 3001/3002 verfsysteem.

Vooruitzichten:

We werken met succes aan onze "Winning together: 15 by 20" strategie door een doelmatige organisatie te creëren voor een doelgerichte verf- en coatingsonderneming die bijdraagt aan de realisering van onze prognose voor 2020.

De ontwikkeling van de vraag verschilt per regio en segment in een onzekere macro-economische omgeving. De inflatie van de grondstofprijzen zal naar verwachting tijdens de eerste helft van 2019 voortduren, hoewel in een lager tempo dan in 2018. Robuuste prijsinitiatieven en kostenbeheersing zijn aanwezig om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden.

We werken verder aan onze transformatie om in 2020 de volgende kostenbesparing van €200 miljoen te realiseren, waarvoor totale eenmalige kosten worden gemaakt in 2019 en 2020.

We streven naar een leverage ratio tussen de 1.0 à 2.0 keer de netto schuld/ EBITDA tegen het eind van 2020. We committeren ons om onze sterke credit rating vast te houden om in te investeren.

Het rapport voor het 4e kwartaal en van het hele jaar 2018 kan worden gelezen en gedownload op http://akzo.no/FYQ42018Report

1 Berekeningen van constante valuta's zijn exclusief het effect van wisselkoerswijzigingen
2 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten (voorheen EBIT)
3 ROS is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet
4 ROI is aangepast bedrijfsresultaat van de laatste 12 maanden als percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen

This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014).

Contact for this publication

Contact for other questions