media release

Rijk en AkzoNobel tekenen overeenkomst om chloortransporten te beëindigen

De Rijksoverheid en AkzoNobel Specialty Chemicals hebben afgesproken om uiterlijk in 2021 een einde te maken aan de chloortransporten in Nederland, die nu nog incidenteel plaatsvinden. Daartoe hebben staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en Knut Schwalenberg, Directievoorzitter van AkzoNobel Specialty Chemicals Nederland, vandaag een overeenkomst getekend.

Op dit moment is sprake van één productielijn voor chloor in Rotterdam, een essentiële grondstof voor een aantal industrieën in de Botlek. Om ook tijdens periodiek onderhoud aan de vraag naar chloor te kunnen voldoen, bereidt AkzoNobel Specialty Chemicals een investering voor in twee parallelle productielijnen die los van elkaar kunnen functioneren. Dit waarborgt een betrouwbare en veilige levering aan de industrie in Rotterdam. De overheid zal een deel van de extra kosten voor haar rekening nemen.

“Chloor is een essentiële grondstof voor de industrie in Rotterdam voor de vervaardiging van kunststoffen, farmaceutica en andere producten,” zegt Knut Schwalenberg, Directievoorzitter van AkzoNobel Specialty Chemicals Nederland. “Dankzij het splitsen van de fabriek kunnen we straks continue onze producten direct aan klanten leveren via pijpleidingen. Dankzij de afspraken met het Rijk kunnen we de betrouwbaarheid en veiligheid van de productie in de Botlek nog verder verbeteren.”

Structurele chloortransporten zijn al in 2006 beëindigd. Sindsdien werd alleen nog incidenteel chloor per spoor vervoerd in verband met groot onderhoud of onvoorziene situaties. Zo konden de industrieën in het Rotterdamse havengebied die afhankelijk zijn van levering van hun essentiële grondstoffen hun productie voortzetten op het moment dat de chloorproductie in de Botlek tijdelijk stil viel. In lijn met het vandaag afgesloten convenant zullen deze incidentele transporten uiterlijk in 2021 worden beëindigd.

Contact for this publication

Contact for other questions