media release

Statement stabilisering zoutcavernes in Twente

De afgelopen dagen berichtten verschillende media over zorgen aangaande instabiele zoutcavernes van AkzoNobel in Twente. Die zorgen zijn onnodig. AkzoNobel vult alle potentieel instabiele cavernes op in afspraak met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hiermee wordt het instorten van een caverne voorkomen.

Alle potentieel instabiele cavernes worden opgevuld
Voor zoutwinning in Twente werd tot eind jaren zeventig een mijnbouwtechniek gebruikt waarbij sommige cavernes op lange termijn instabiel zouden kunnen worden. In 1991 is op deze wijze een oude caverne ingestort. Om herhaling hiervan te voorkomen stabiliseert AkzoNobel deze cavernes door ze op te vullen met bodemeigen materiaal. Dit is materiaal dat bij de zoutwinning naar boven komt, een slurry met kalk en gips, en weer in oude cavernes wordt gepompt.

Tot op heden zijn op deze wijze 20 cavernes gevuld en geheel gestabiliseerd. De 41 potentieel instabiele cavernes die nog over zijn worden de komende jaren gevuld om instorting te voorkomen. Het stabiliseren van een individuele caverne neemt in de regel 3-4 jaar in beslag, waarbij meerdere cavernes tegelijk kunnen worden gevuld.

Akoestisch meetnetwerk garandeert vroegtijdig optreden
De volgorde waarin cavernes worden gestabiliseerd is afgestemd met het SodM, waarbij de cavernes die als eerste instabiel kunnen worden ook het eerst worden gevuld.

Daarnaast worden alle 41 potentieel instabiele cavernes continue (24/7) in de gaten gehouden met een akoestisch meetnetwerk dat in 2017 is geïnstalleerd, in aanvulling op het gebruik van sonarmetingen. Mochten er toch eerder signalen van instabiliteit zijn, dan zullen deze cavernes prioriteit krijgen en eerder worden gevuld. AkzoNobel heeft na het eerste signaal van instabiliteit nog 15-20 jaar voordat een caverne daadwerkelijk instort en daarmee ruim voldoende tijd om met succes in te grijpen.

Dit geldt ook voor de twee cavernes bij Twence waarop later een vuilstort is gekomen. Deze cavernes vertonen tot op heden geen enkel teken van instabiliteit en met SodM is overeengekomen om prioriteit te geven aan andere locaties, die eerst worden gevuld. AkzoNobel staat in contact met Twence in voorbereiding op het preventief stabiliseren van deze cavernes. De aanwezigheid van de vuilstort vereist een andere techniek dan bij reguliere cavernes, maar staat het opvullen niet in de weg. Ook deze zullen dus tijdig worden gestabiliseerd.

Zoutcavernes omgeving Delfzijl stabiel
AkzoNobel wint in de omgeving van Delfzijl zout uit diepere lagen dan in Hengelo. Potentiele instabiliteit zoals bij de oudere cavernes in Twente is hier niet aan de orde dankzij een andere mijnbouwtechniek en cavernevorm. Wel werkt AkzoNobel uit voorzorg samen met het KNMI in Delfzijl aan de ontwikkeling van een ondergronds akoestisch meetnetwerk om de cavernes continue te monitoren.

Contact for this publication

Contact for other questions