media release

Sterk operationeel kwartaal voor het nieuwe Akzo Nobel

Arnhem, 24 juli 2007 – Akzo Nobel (Euronext Amsterdam: AKZ; Nasdaq: AKZOY) heeft bekendgemaakt dat de EBITDA over het tweede kwartaal met 24% verbeterd is naar EUR 367 mln. Het nieuwe Akzo Nobel gaat door met het verzilveren van de voordelen van haar wereldwijde groeistrategie.

Autonome groei droeg 4% bij aan de totale omzet van EUR 2,7 miljard, met het nettoresultaat (van Coatings en Chemicals) vóór incidentele posten van EUR 166 mln, 34% hoger. Het totale nettoresultaat, inclusief incidentele posten, daalde 25% naar EUR 270 mln (2006: 361 mln), voornamelijk door de afronding van het desinvesteringsprogramma van Chemicals en een belastingbate van EUR 125 mln in het tweede kwartaal van 2006. 

De omzet van de Coatings-activiteiten van de onderneming liet een verbetering zien van 8% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2006 (gestegen van EUR 1.643 mln naar EUR 1.775 mln) — voornamelijk dankzij Europa, de opkomende markten en acquisities— terwijl Chemicals een solide autonome groei van 4% neerzette. 

In een toelichting op de resultaten van de onderneming in het tweede kwartaal zei CEO Hans Wijers: “Ik ben zeer tevreden met de resultaten over dit kwartaal. We blijven operationeel goed presteren, zeker als het gaat om verbetering van de marges. Onze financiële positie is uitstekend en we bereiden ons voor op de uitvoering van onze ambitieuze wereldwijde groeiplannen, die op financieel verantwoorde wijze uitgevoerd zullen worden. Het is duidelijk dat het harde werken van de afgelopen jaren om een onderneming met een nieuwe focus te creëren, zich nu aan het terugbetalen is.” 

Coatings—10% hogere EBITDA op 8% omzetgroei

Akzo Nobel Coatings heeft een sterk kwartaal achter de rug met 8% omzetgroei dankzij autonome groei en acquisities. De EBITDA vóór incidentele posten bedroeg EUR 232 mln (10% hoger), terwijl de EBITDA-marge verder steeg naar 13,1%. Margeverbeteringsprogramma’s in combinatie met hogere verkoopprijzen, verlichtten grotendeels de druk van de grondstofprijzen. Echter, bij bepaalde activiteiten blijft de druk door verdere verhogingen voelbaar. 

Bij Decorative Coatings is het begin van een ommekeer duidelijk zichtbaar: de recent samengevoegde activiteiten laten weer dubbelcijferige omzetgroei zien. Door de nieuwe opzet van de organisatie is er meer grip op de zaak, wat zich uitbetaalt. De industriële activiteiten deden het ook goed, hoewel een slappe Amerikaanse huizenmarkt zijn uitwerking had op Wood Coatings. Powder Coatings versterkte zijn wereldwijde aanwezigheid verder door nieuwe fabrieken te openen in opkomende markten als Rusland en China. Marine & Protective Coatings behaalde opnieuw dubbelcijferige omzetgroei en profiteerde van de eerste leveringen van Intersleek® 900, de aangroeiwerende verf op siliconenbasis van deze activiteit. Car Refinishes zette een prestatie neer die vergelijkbaar is met die van het tweede kwartaal van vorig jaar. 

Chemicals—22% hogere EBITDA marge op 4% autonome groei

Akzo Nobel Chemicals heeft duidelijk profijt van de strategie om zich te concentreren op vijf platformen voor groei met wereldwijd leidende posities en van de voortdurende inspanningen om de marges te verbeteren en de kosten in de hand te houden. De omzet steeg licht naar EUR 904 mln. De organische groei van 4% werd tenietgedaan door een negatief valutaeffect (1%) en desinvesteringen (2%). De EBITDA vóór incidentele posten steeg met 22% naar EUR 157 mln, terwijl de EBITDA-marge substantieel steeg van 14,4% naar 17,4%. 

Bij Pulp & Paper Chemicals werd de opbrengst van de hogere verkoopprijzen gedeeltelijk tenietgedaan door de voortdurend stijgende prijzen van grondstoffen en energie. Base Chemicals zette een goede prestatie neer, voornamelijk dankzij de activiteiten van het onderdeel Energy, hoewel de omzet negatief beïnvloed werd door het uitbesteden van de technische dienst in Nederland. Polymer Chemicals deed het veel beter dan in dezelfde periode vorig jaar dankzij autonome groei en de positieve invloed van lagere productiekosten. De omzet van Surfactants was iets hoger, maar de gestegen grondstofprijzen zetten de marges onder druk, waardoor het bedrijfsresultaat iets onder dat van het tweede kwartaal van 2006 uitkwam. Functional Chemicals behaalde een bedrijfsresultaat dat iets boven dat van het tweede kwartaal van vorig jaar lag, ondanks de druk van valuta’s en grondstoffen. 

Bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd—Organon BioSciences

Met EUR 936 mln was de omzet van Organon BioSciences in het tweede kwartaal 1% lager dan in 2006. Valuta’s hadden een negatief effect van 2%, hoofdzakelijk toe te schrijven aan de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. Het nettoresultaat was 21% hoger, onder meer vanwege het niet opnemen van afschrijvingen. Organon had een 5% lagere omzet. De activiteiten op het gebied van Contraceptie presteerden opnieuw het sterkst, hoofdzakelijk dankzij Implanon® en NuvaRing®, die een omzetgroei behaalden van EUR 6 mln, respectievelijk EUR 13 mln. De omzet van Intervet steeg in het tweede kwartaal 9% naar een record van EUR 306 mln. Recente productintroducties, waaronder Circumvent® PCV, een vaccin voor varkens, zorgden voor groei in de Noord-Amerikaanse markt. 

Sterke financiële positie

Het aandeleninkoopprogramma ter waarde van EUR 1,6 miljard maakt goede vorderingen. Aan het eind van het tweede kwartaal waren 9,9 miljoen gewone aandelen ingekocht voor in totaal EUR 596 mln. 

Marktomstandigheden

Akzo Nobel blijft actief de mogelijkheden voor strategische investeringen voor haar activiteiten onderzoeken en zal het beleid van financiële discipline handhaven als er gekeken wordt naar overnames die waarde toevoegen. De onderneming heeft zowel geografisch als qua productaanbod reële uitbreidingsmogelijkheden en groeit sneller dan de markten waarin zij actief is. Akzo Nobels portfolio is goed gepositioneerd voor winstgevende groei. Ervan uitgaande dat zich geen significante veranderingen voordoen in de belangrijkste economieën van de wereld, denkt de onderneming in goede vorm te zijn om de doelstellingen—bovengemiddeld te groeien en het rendement bij Coatings en Chemicals ten opzichte van 2006 verder te verbeteren—te behalen. Half september zal Akzo Nobel een update van de strategie van de onderneming presenteren aan de financiële markten tijdens de najaarsanalistenbijeenkomsten, die in Londen en New York gehouden worden.