media release

Sybilla Dekker commissaris bij AkzoNobel Nederland

Mevrouw Sybilla M. Dekker (1942) is per 1 juli aanstaande benoemd in de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel Nederland B.V. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

VVD-politica Dekker was Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet-Balkenende II/III. Zij was eerder onder meer commissaris bij Rabobank, NS en Heineken Nederland, directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en van werkgeversvereniging AWVN.

Op dit moment is zij lid van de Raad van Commissarissen van de Bank van Nederlandse Gemeenten BNG, advies- en ingenieursbureau DHV en DNC. Zij is ook voorzitter van het Diabetesfonds en de AMfO (Antilliaanse Mede Financierings Organisatie). Mevrouw Dekker is sinds oktober 2007 voorzitter van de Taskforce 'Vrouwen naar de top'.

AkzoNobels activiteiten zijn ondergebracht in drie groepen: Performance Coatings, Decorative Paints en Specialty Chemicals. Binnen die groepen hebben business units een grote vrijheid van handelen binnen het strategisch kader van de onderneming. Zij rapporteren rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. In een aantal landen zijn er ook nationale organisaties of bureaus die de activiteiten coördineren, bijvoorbeeld AkzoNobel Nederland.

AkzoNobel Nederland heeft een eigen Directie en Raad van Commissarissen. Daarin zitten behalve mevrouw Dekker ook voormalig AkzoNobel manager René Scheffers (voorzitter), Rietje van Dam-Mieras (vice-Rector Magnificus van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden) en manager Werner Fuhrman van AkzoNobel Base Chemicals.