media release

Veerkrachtige Prestaties Bewijzen Sterke Basis

  • Omzet tweede kwartaal en EBITDA in constante valuta’s 9 en 5 procent hoger
  • Sterke EBITDA-marge van 13,6 procent
  • Voordeel van geografische spreiding – 35 procent van omzet in opkomende markten
  • Winst per aandeel uit doorlopende activiteiten stijgt 5 procent
  • Bijna € 1 miljard van aandeleninkoopprogramma van € 3 miljard voltooid
  • Integratie van ICI vóór op schema
  • Vooruitzichten voor 2008 – EBITDA vóór incidentele posten, in constante valuta’s, dicht bij 2007 pro forma van € 1.870 miljoen

AkzoNobels resultaten voor het tweede kwartaal duiden op onderliggende groei, in constante valuta’s, in alle drie de sectoren, met een onderliggende groei van 8 procent voor de onderneming als geheel. Specialty Chemicals en Performance Coatings waren koploper met een onderliggende groei van respectievelijk 13 en 7 procent. Hierdoor kon de onderneming het nadelige valuta-effect van 7 procent compenseren en steeg het nettoresultaat uit doorlopende activiteiten vóór incidentele posten en marktwaarde-aanpassingen met 3 procent, terwijl de winst per aandeel uit doorlopende activiteiten vóór incidentele posten met 5 procent toenam.

“In het licht van de veranderende wereldeconomie toonde AkzoNobel de nodige veerkracht in de eerste helft van het jaar”, aldus CFO Keith Nichols. “Onze sterke basis is een duidelijk gevolg van onze grote transformatie, waarbij we hebben geprofiteerd van onze geografische spreiding. Dankzij diverse managementinitiatieven voor omzet- en winstgroei en een zorgvuldige kostenbewaking konden we onze marges beschermen”.

Financiële highlights

€ miljoen 2e kw. 2008 2e kw. 2007** % verandering
Gerapporteerde omzet 3,870 3,791 2
- in constante valuta’s 4,136 3,791 9
Gerapporteerde EBITDA* 526 542 -3
- in constante valuta’s -568 542 5
EBITDA*-marge, in % 13.6 14.3  
- in constante valuta’s 13.7 14.3  
EBIT* (vóór marktwaardeaanpassingen) 418 429 -3
EBIT*-marge, in % (vóór marktwaardeaanpassingen) 10.8 11.3  
Winst per aandeel, in € 0.91 0.87 5
Nettoresultaat* (vóór marktwaardeaanpassingen 258 274 -6
Totaal nettoresultaat 184 225  

* Doorlopende activiteiten vóór incidentele posten

** Pro forma

Toonaangevende merken, marktposities en goede prestaties in de opkomende markten hielden de marges bij Decorative Paints op peil. Bij Performance Coatings realiseerde AkzoNobel een goede mix van verkopen en volume, in het bijzonder bij Marine & Protective Coatings. De groei van Specialty Chemicals werd voornamelijk gerealiseerd door Surface Chemistry en Chemicals Pakistan.

De totale omzet ontwikkelde zich als volgt:

In % t.o.v.2e kwartaal 2007 pro forma Totaal Volume Prijs Valuta Overnames/ desinvesteringen
Decorative Paints (4) 1 - (6) 1
Performance Coatings 1 3 4 (7) 1
Specialty Chemicals 6 5 8 (7) -
AkzoNobel 2 4 4 (7) 1
 

 

Decorative Paints – geografische spreiding zorgt voor stabiele marges

Decorative Paints realiseerde opnieuw een groei van dubbele cijfers in Azië en Latijns-Amerika en leverde daarmee een bijdrage aan een omzetstijging van 2 procent. Het onderdeel kreeg te maken met een negatief valuta-effect van 6 procent, maar dankzij onze toonaangevende merken blijft de EBITDA-marge consistent met het tweede kwartaal van 2007 op 13,8 procent. De omzet in Europese lokale valuta’s bleef hoger dan vorig jaar, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, waar de omzet 3 procent daalde. De activiteiten in de Verenigde Staten namen 7 procent af in lokale valuta’s. De onlangs geïmplementeerde strategie bij US Decorative Paints benadrukt het belang van het behoud van een groot marktaandeel, met een groei gericht op geselecteerde eindgebruikersegmenten, herijking van de kosten en verbetering van de marges.

Performance Coatings – EBITDA-marge stijgt tot 13,7 procent

Over het geheel was bij Performance Coatings sprake van een sterke onderliggende groei van 7 procent, hoewel dit werd tenietgedaan door valuta-effecten (7 procent). De afzet steeg met 3 procent en AkzoNobel realiseerde een prijsstijging van 4 procent. Marine & Protective Coatings presteerde het beste en realiseerde een uitstekend kwartaal. De EBITDA steeg 7 procent door verbeterde marges en kostenbeheersing, terwijl de EBITDA-marge toenam tot 13,7 procent.

Specialty Chemicals – omzetgroei geconsolideerd

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar realiseerde Specialty Chemicals een stabiel tweede kwartaal. De onderliggende groei bedroeg 13 procent, met een bijdrage van 8 procent door prijsverhogingen en 5 procent door afzetgroei. Het negatieve valuta-effect bedroeg 7 procent. Hogere grondstof- en energieprijzen leidden tot een lagere EBITDA-marge van 16 procent. EBITDA, in constante valuta’s, steeg 10 procent door een verbeterd operationeel resultaat, vergeleken met 2007, bij Surface Chemistry en Chemicals Pakistan. Bij Pulp & Paper Chemicals was in het tweede kwartaal sprake van een zwakkere vraag en hogere energieprijzen.

Incidentele posten

Als gevolg van incidentele posten van € 86 miljoen daalde de EBIT na incidentele posten in het tweede kwartaal tot € 299 miljoen. De transformatiekosten van € 72 miljoen omvatten € 55 miljoen voor waardeverminderingen van onderdelen van Decorative Paints die worden verkocht op grond van overeenkomsten met Europese en Canadese overheidsinstanties. Het Canadese onderdeel werd verkocht op 30 juni 2008. Deze waardeverminderingen waren op incidentele basis van invloed op de brutowinst en zijn niet opgenomen in de pro forma cijfers voor 2007.

Financiële positie

In het tweede kwartaal van 2008 verbeterden de liquide en daaraan gelijk te stellen middelen aanzienlijk door afronding van de doorverkoop aan Henkel op 3 april. Dit resulteerde in kasontvangsten van € 3,6 miljard vóór aanpassingen in de slotafrekening. De opbrengsten werden gebruikt om onze uitstaande brugfinancieringsfaciliteit van € 0,6 miljard af te lossen en om in april en mei het commercial paper programma met € 1,2 miljard te verkleinen. De resterende opbrengsten zullen worden gebruikt voor ons aandeleninkoopprogramma, waarmee in het eerste kwartaal van 2008 een begin is gemaakt. Eind juli was een totaal van € 1 miljard aan liquide middelen aan het programma gespendeerd. Aandeelhouders ontvingen € 0,4 miljard aan dividend.

Integratie van ICI vóór op schema

De integratie van ICI ligt vóór op schema en we liggen goed op koers om de € 340 miljoen aan synergie te realiseren waarover we eerder berichtten. De acties om deze synergie te verwezenlijken zijn binnen alle sectoren geïmplementeerd en controlesystemen zorgen nu dat we op de goede weg blijven. Het voormalige hoofdkantoor van ICI in Londen is gesloten. We hebben onze verkoop- en exportorganisaties geïntegreerd, terwijl op dit moment opnieuw wordt onderhandeld over inkoop- en distributiecontracten. Er zijn projecten gestart om de productieprestaties te verbeteren en te traceren, er worden gestandaardiseerde IT-systemen geïmplementeerd en op financieel gebied wordt inmiddels één rapportage- en consolidatiesysteem gebruikt.

Op 29 september 2008 organiseert AkzoNobel een “Investor and Analyst Day” in Londen. Op die dag geeft de onderneming verdere gedetailleerde informatie over het integratieproces en de strategie.

Vooruitzichten

“Voor de rest van het jaar voorzien wij zwakkere economische omstandigheden in enkele van onze volgroeide markten, terwijl er nog geen eind lijkt te zijn gekomen aan de prijsstijgingen voor grondstoffen en energie”, voegde CFO Keith Nichols daaraan toe. “Wij concentreren ons op het beheer van onze marges en we versnellen de realisering van synergie uit de overname van ICI. Op basis van onze laatste prognose verwachten we niet dat onze gerapporteerde 2008 EBITDA vóór incidentele posten het 2007 pro forma niveau van € 1.870 miljoen zal halen, hoewel we daar in constante valuta’s wel dichtbij denken te komen”.

AkzoNobel bouwt aan een onderneming met solide uitgangspunten voor de middellange en lange termijn en legt daarbij de nadruk op:

  1. Verdere realisering van belangrijke vooruitgang in de integratie van de behouden voormalige ICI-onderdelen
  2. Sneller groeien dan onze markten
  3. Verbetering van onze EBITDA-marge tot de bovenste helft van onze concurrentengroep.