media release

Veerkrachtige prestaties onderstrepen fundamentele sterkte

Samenvatting:

 • Derde kwartaal omzet, in constante valuta’s, 8 procent omhoog (gerapporteerd 3 procent)
 • Veerkrachtige EBITDA-prestaties in alle business areas
 • EBITDA beïnvloed door hogere eenmalige kosten
 • Nettoresultaat 23 procent lager, beïnvloed door eenmalige posten
 • Incidentele posten vóór belastingen €79 miljoen
 • ICI integratie blijft voor op schema
 • Programma’s in werking voor verdere verbetering van operationele prestaties
 • Interim-dividend gehandhaafd op €0,40 per aandeel
 • Vooruitzichten voor 2008 opnieuw bevestigd.

Financiële highlights

€ miljoen 3e kw. 2008 3e kw. 2007** % verandering
Omzet in constante valuta’s, 4.007 3.715 8
- gerapporteerd 3.820 3.715 3
EBITDA* in constante valuta’s 492 517 -5
- gerapporteerd 477 517 -8
EBITDA*-marge, in % 12,5 13,9  
EBIT* (vóór marktwaardeaanpassingen) 367 402 -9
Nettoresultaat* (vóór marktwaardeaanpassingen) 219 258 -15
Totaal nettoresultaat 157 203 -23

* Doorlopende activiteiten vóór incidentele posten

** Pro forma

Fundamentele sterkte

Keith Nichols, CFO van AkzoNobel, zei hierover: “In alle drie de business areas was sprake van onderliggende groei. Dit bewijst duidelijk de sterke posities die AkzoNobel heeft in de diverse, uiterst aantrekkelijke en grotendeels weinig conjunctuurgevoelige sectoren met goed groeipotentieel. Het bewijst tevens het effect van de tot dusverre door het management ondernomen acties ter verbetering van de operationele prestaties en realisatie van de synergie uit de overname van ICI”.

"Overige" kosten van €72 miljoen (2007: €37 miljoen) en incidentele posten van

€79 miljoen (2007: €36 miljoen) verminderde het totaal nettoresultaat in het derde kwartaal tot €157 miljoen. “Overig” is inclusief hogere verzekeringskosten

€30 miljoen). Incidentele posten is inclusief een last van €19 miljoen voor de ziektekosten voor gepensioneerden en het eindresultaat van de verplichte desinvesteringen van de Europese Commissie (€16 miljoen).

Sterke omzetgroei in constante valuta’s

Omzet in % t.o.v. 3e kwartaal 2007, pro forma Omzet Prijs Overnames / Desinvesteringen Valuta Totaal
Decorative Paints -1 5 1 -5 -
Performance Coatings - 5 - -5 -
Specialty Chemicals -3 12 1 -5 5
AkzoNobel -1 8 1 -5 3

 

Decorative Paints – Goede resultaten

 • 5 procent hogere inkomsten in constante valuta’s (gerapporteerd: stabiel)
 • 8 procent hogere EBITDA in constante valuta’s
 • Dubbelcijferige groei in Azië en Latijns-Amerika
 • 3 procent hogere inkomsten in Europa, ondanks moeilijke marktomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk
 • Marktomstandigheden in de Verenigde Staten blijven pittig
 • Prijsverhogingen met succes geïmplementeerd, kosten van hogere grondstofprijzen gecompenseerd.

Decorative Paints rapporteerde een autonome groei van 4 procent en een groei van 1 procent uit de overname in Zuid-Afrika. In Azië en Latijns-Amerika werd nog steeds een sterke groei met dubbele cijfers gerealiseerd. De inkomsten uit onze Europese activiteiten stegen, ondanks het omzetverlies in het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten moest opgebokst worden tegen een voortdurend ‘soft’ handelsklimaat met slappe bouwmarkten, verergerd door recessieve omstandigheden. Samen met een strikt kostenbeleid droegen prijsverhogingen bij aan een 8 procent hogere EBITDA in constante valuta’s, tot €218 miljoen, met een EBITDA-marge van 14,7 procent.

Performance Coatings – Solide kwartaal

 • 5 procent hogere inkomsten in contante valuta’s (gerapporteerd: stabiel)
 • 1 procent hogere EBITDA in constante valuta’s
 • Goed kwartaal voor Marine & Protective, Powder Coatings en Packaging Coatings
 • Bij Industrial Finishes is nog steeds sprake van margedruk
 • Car Refinishes beïnvloed door marktomstandigheden in volwassen markten.

De autonome groei van 5 procent was sterk, maar werd geneutraliseerd door valuta’s (5 procent). Groei werd voornamelijk gerealiseerd door prijsverhogingen, bij tamelijk stabiele omzetten. Lichte stijging van de EBITDA in constante valuta’s met 1 procent tot €146 miljoen. De EBITDA-marge bedroeg 12,6 procent, in lijn met vorig jaar.

Specialty Chemicals – Omzetgroei zorgt voor gezonde marges

 • 9 procent autonome groei, gerealiseerd door prijsverhogingen
 • EBITDA-marge bleef sterk
 • Positieve omzetontwikkeling bij Functional Chemicals
 • Pulp bleaching houdt stand, markt voor paper chemicals verzwakt
 • Polymer Chemicals bleef achter ten opzichte van vorig jaar
 • Chemicals Pakistan omzet beïnvloed door tariefveranderingen en valutavertalingen
 • Voortdurende gezonde vraag bij Base Chemicals en Surface Chemistry.

Specialty Chemicals behaalde in het derde kwartaal een resultaat in lijn met het voorgaande jaar, ondanks valutategenwind en perioden met een slappe vraag. De inkomsten stegen met 5 procent vergeleken met 2007. De EBITDA in constante valuta’s was iets lager, net onder het niveau van het derde kwartaal van vorig jaar. De EBITDA-marge bleef sterk met meer dan 16 procent.

Update Specialty Starches

Gezien de huidige financiële marktomstandigheden zal de voorgenomen verkoop van National Starch (het voormalige ICI Specialty Starch) naar verwachting niet plaatsvinden in 2008. In overeenstemming met de IFRS worden de financiële resultaten van het onderdeel opnieuw geclassificeerd als "doorlopende activiteiten" en gerapporteerd binnen onze sector Specialty Chemicals. Ook de pro forma cijfers voor 2007 worden dienovereenkomstig aangepast als onderdeel van de afsluiting van het boekjaar 2008. De inkomsten voor het volledige jaar 2007 bij National Starch bedroegen €813 miljoen ($1,1 miljard), terwijl de totale inkomsten in 2008 t/m het 3e kwartaal €658 miljoen ($1 miljard) bedroegen. National Starch is een internationaal toonaangevende leverancier van specialty starches, voornamelijk voor de voedingsmiddelenindustrie.

Sterke balans

Bij de bekendmaking van de resultaten bevestigde Nichols tevens de sterke liquiditeitspositie van de onderneming. “Onze balans en liquiditeitspositie zijn solide”.

Interim-dividend gehandhaafd

Per 10 november 2008 wordt een interim-dividend van €0,40 per gewoon aandeel betaald. Aandelen AkzoNobel noteren vanaf 30 oktober 2008 ex-dividend.

Vooruitzichten voor 2008 opnieuw bevestigd

AkzoNobel herhaalde vandaag dat de EBITDA 2008 vóór incidentele posten, in constante valuta’s, dicht in de buurt zal liggen van het pro forma niveau van €1.870 miljoen van 2007.

Managementinitiatieven ter verbetering van operationele prestaties

Nichols refereerde ook aan de managementinitiatieven om de operationele prestaties te verbeteren. “Het is duidelijk dat de wereldwijde economische condities verslechteren en zichtbaarheid is daardoor beperkt. De potentiële ernst van de economische cyclus is op dit moment onduidelijk. Dit in acht nemend, blijven wij gefocust op ons middenlange termijn doel van een EBITDA-marge van 14 procent aan het eind van 2011, snellere verwezenlijking van de €340 miljoen ICI synergieën, verder uitrollen van programma’s voor margemangementbeheer en rigoureus kostenbeheer resulterend in ten minste €100 miljoen aan extra netto kostenbesparingen” .