FEATURES

Verf heeft meer kracht dan we denken

In 2017 hebben AkzoNobel en SOS Kinderdorpen hun krachten gebundeld om onderwijs en renovatie te gebruiken om de jeugdwerkeloosheid aan te pakken.

Het YouthCan! initiatief van SOS Kinderdorpen ondersteunt jongeren om succesvol de overstap te maken van  school naar werk, zodat zij zichzelf beter kunnen redden.  De samenwerking, met succes gelanceerd in 2017, is gestart in vier landen en zal uitbreiden naar zes extra landen, waardoor het totaal aantal landen in 2018 op tien komt.
 
In elk land zijn de jongeren van SOS Kinderdorpen verbonden met het ‘Let’s Colour’ programma van AkzoNobel. AkzoNobel biedt de jongeren training en praktische ervaring via onze schilderacademies, maar ook andere vaardigheidstrainingen, afhankelijk van de lokale behoeften. De training ondersteunt de deelnemers zodat ze op de lange termijn een geschikte en vaste baan kunnen vinden.
 
Dankzij de inzet van een kleine 100 AkzoNobel-vrijwilligers werden er in 2017 trainingen gegeven aan bijna 150 jongeren in vier landen: Brazilië, Zuid-Afrika, Nigeria en Indonesië.

De jongeren die deelnemen aan de opleiding tot schilder hebben ook de kans om iets terug te geven aan het programma. Samen met vrijwilligers van AkzoNobel renoveren en verbeteren ze de woonruimtes van andere deelnemers aan het SOS Kinderdorpenprogramma. We hebben tot nu toe meer dan 4.000 liter verf gedoneerd. De daadwerkelijke impact van dit programma gaat daarmee veel verder dan het aantal deelnemers op zich. Bijna 800 mensen hebben geprofiteerd van deze verbeteringen in hun leefomgeving.
 
Het afgelopen jaar was slechts het begin van wat ons betreft een langlopend partnerschap. In 2018 breiden we onze inspanningen uit naar Argentinië, België, China, India, Pakistan en Rusland. Mensen in deze landen zullen ook de voordelen zien van training, de programma’s en daarmee de verbeteringen in hun omgeving.