media release

Wijzigingen in de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Akzo Nobel N.V. kondigde vandaag wijzigingen aan in de samenstelling van de Raad die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 april 2014.

De huidige voorzitter Karel Vuursteen verlaat de Raad van Commissarissen na het voltooien van drie volledige ambtstermijnen sinds zijn toetreding in 2002. In 2009 werd hij voorzitter.

Tijdens de AVA van dit jaar wordt Antony Burgmans voorgedragen voor herbenoeming, na het bereiken van het einde van zijn tweede termijn. Volgend op die herbenoeming heeft de Raad van Commissarissen het voornemen om de heer Burgmans tot voorzitter te benoemen als opvolger van de heer Vuursteen.

Ook Louis Hughes bereikt dit jaar het einde van zijn tweede termijn en zal worden voorgedragen voor herbenoeming.

Ten tijde van de AVA treedt Sir Peter Ellwood af na zes jaar lid te zijn geweest van de Raad. Voorzitter Karel Vuursteen: “Namens mijn collega's wil ik Sir Peter bedanken voor de waardevolle bijdrage die hij de afgelopen zes jaar heeft geleverd aan het goede bestuursbeleid en aan het soepel functioneren van de onderneming”.

Voor zijn positie draagt de Raad van Commissarissen de heer Byron Grote voor ter benoeming. De heer Grote brengt een brede ervaring in complexe multinationale omgevingen met zich mee, aangevuld met een uitgebreide financiële deskundigheid. Van 2000 tot 2013 was hij lid van de Raad van Bestuur van BP plc, waar hij aan het hoofd stond van de petrochemische activiteiten voordat hij benoemd werd tot CFO. De heer Grote vervult op dit moment de functie van niet-uitvoerend bestuurder bij Unilever, waar hij voorzitter is van het Audit Committee, en is tevens niet-uitvoerend bestuurder bij Anglo-American plc.

De Raad van Commissarissen zal voortaan als resultaat van de voorgestelde wijzigingen uit acht leden bestaan in plaats van de huidige negen.

De volledige agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van AkzoNobel N.V., die wordt gehouden in Amsterdam op 29 april 2014, wordt gepubliceerd op 18 maart. Het jaarverslag over 2013 is vanaf 26 februari online beschikbaar op de website van AkzoNobel en als iOS app in de AppStore.

Contact for this publication

Contact for other questions