media release

Wisseling Directie Nederland per 1 oktober 2009

Akzo Nobel N.V. heeft het voornemen Gert van den Berg per 1 oktober te benoemen als voorzitter van de Directie van Akzo Nobel Nederland B.V..

Hij zal Mike Tijdink opvolgen die zich zal concentreren op zijn functie als Corporate Tax Director. Gert van den Berg zal deze functie combineren met zijn rol als locatiemanager Hoofdkantoor en Shared Service Center.

Mike Tijdink vervulde bijna drie jaar de beide functies Tax Director en Directeur Nederland, maar heeft moeten concluderen dat onder de huidige omstandigheden die combinatie niet meer door één persoon kan worden vervuld. Na overleg heeft de Raad van Bestuur hem gevraagd voorrang te verlenen aan zijn fiscale taken.

Een definitief besluit over de benoeming van de heer Van den Berg zal pas vallen nadat de Centrale Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht.