Locatie Ammerzoden

In Ammerzoden staat de fabriek waar onder meer de producten van Alabastine worden gemaakt. Het overbekende Nederlandse merk levert zogenaamde pre-deco producten: alles wat je nodig hebt vóór het schilderen.

De AkzoNobel locatie in Ammerzoden is gelegen op een industrieterrein in een woonwijk. Er wordt gewerkt met sommige brandbare stoffen.

De bodem onder de productielocatie van Alabastine in Ammerzoden is door activiteiten in het verleden vervuild met voornamelijk oplosmiddelen en minerale olie. De locatie is al vanaf 1965 in gebruik voor de productie van onder andere muurvullers, behangplaksel en verfverwijderaars. AkzoNobel werd eigenaar van Alabastine in 2008 en is daarmee ook verantwoordelijk voor de bestaande bodemverontreiniging.

Op het bedrijfsterrein van Alabastine zijn vanaf 1983 diverse bodemonderzoeken verricht, waarbij geconstateerd is dat de bodem verontreinigd is geraakt. Op basis van deze resultaten zijn in de periode 1991 - 1998 meerdere bodemsaneringen uitgevoerd. Daarna zijn onder bestaande funderingen restverontreinigingen achtergebleven. Vanwege de omvang valt de situatie onder de noemer ‘ernstige bodemverontreinigingen’.

Medio 2013 is door ARCADIS een bodemonderzoek uitgevoerd om te komen tot afronding van het bodemdossier. AkzoNobel heeft in augustus van 2014 de resultaten van dit bodemonderzoek aan de provincie Gelderland gestuurd. Volgens het rapport van Arcadis is op de locatie geen sprake van humane, ecologische of verspreidingsrisico’s en is een stabiele eindsituatie ontstaan in het grondwater. De locatie blijft geschikt voor huidig gebruik en er hoeft geen sanering plaats te vinden.

Ammerzoden