Locatie Sassenheim

Met ongeveer 1500 werknemers is AkzoNobel Sassenheim de grootste vestiging van AkzoNobel in Nederland. Er worden allerlei soorten verf gemaakt voor onder meer auto’s, woningen en vliegtuigen.

Locatie Sassenheim

Daarnaast is er een groot researchlaboratorium gevestigd voor Coatings. Het maakt deel uit van de wereldwijde keten van AkzoNobel labs waar continu wordt gezocht naar oplossingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en efficiency.

Vooral de grootschalige productie van autolakken heeft de aandacht van de toezichthouders. Om continue verbetering te bereiken, heeft AkzoNobel een aantal gedragsprogramma’s opgestart voor personeel. In 2014 heeft een succesvolle inspectie door de overheid plaatsgevonden. Een punt van kritiek was wel of AkzoNobel zelf kritisch genoeg naar de veiligheidsprestaties keek. Daar wordt nu aan gewerkt: de manier van meten van veiligheid wordt steeds nauwkeuriger omschreven.