Locatie Wapenveld

In Wapenveld maakt AkzoNobel diverse soorten coatings in relatief kleine hoeveelheden.

De AkzoNobel-locatie ligt op een industrieterrein maar grenst ook aan één zijde aan het dorp Wapenveld. AkzoNobel wil een goede en veilige buurman zijn in het dorp.

In 2017 zijn en worden er diverse projecten uitgevoerd om de veiligheids- en milieuprestaties te verbeteren. Er is onder meer een start gemaakt met het vervangen van alle uitpandige bovengrondse tanks door nieuwe tanks, die voldoen aan de nieuwste stand der techniek. Er is een nieuwe brandmeldcentrale in gebruik genomen waardoor de brandveiligheid wordt verhoogd. Ook is in de grootste ventilator een demper geplaatst, die het geluid naar de omgeving sterk vermindert. Meerdere dempers gaan nog geplaatst worden.

Ook wordt er een logistiek project uitgevoerd. Dit project bestaat onder andere uit het verplaatsen van de opslag van lege emballage naar het vernieuwde distributiecentrum. Dit leidt tot minder heftruckverkeer op de locatie waardoor er ook minder geluid zal zijn voor de medewerkers en de omgeving.

In januari 2017 zijn alle naaste buren uitgenodigd voor een bezoekje aan de locatie. De locatiemanager heeft toegelicht wat de toekomstplannen zijn en er is een ronde gemaakt door de fabriek. AkzoNobel Wapenveld doneert regelmatig verf aan onder andere basisscholen in de regio.

Locatie Wapenveld