Informacja prasowa

AkzoNobel angażuje partnerów w działania na rzecz wspólnego zmniejszenia śladu węglowego

December 6, 2022

Partnerzy łańcucha wartości połączyli siły z AkzoNobel w dziedzinie rozwiązań cyrkularnych, wydajności procesów i redukcji rozpuszczalników, aby wspólnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w łańcuchu wartości farb i powłok. Po niedawnym Discovery Day, podczas którego zaprezentowano wyniki i wnioski z pierwszej fazy firmowego wyzwania Paint the Future Collaborative Sustainability Challenge, powołano pięć zespołów.

W ten sposób rozpoczęto kolejną fazę pionierskiej inicjatywy realizowanej wspólnie z 28 partnerami AkzoNobel od maja 2022 r. Wśród partnerów znaleźli się:  klienci, dostawcy, organizacje pozarządowe i reprezentanci środowiska akademickiego. Zespoły pracują nad możliwymi rozwiązaniami mającymi pomóc w ograniczeniu zmian klimatycznych.

Zespoły czeka realizacja pięciu projektów. AkzoNobel będzie zaangażowany w następujące działania:

  • rozwiązania cyrkularne – zwrócenie uwagi branży powłok na zrównoważony rozwój i dążenie do znalezienia wskaźników opartych na propozycji wartości, które można wykorzystać do pomiaru zrównoważonego rozwoju produktów i promowania zrównoważonych wyborów;
  • wydajność procesów – pomoc dostawcom surowców we wdrożeniu nowych, przełomowych technologii, które umożliwiają zrównoważone rozwiązania produktowe i równomiernie rozkładają ryzyko w całym łańcuchu wartości;
  • emisje rozpuszczalników – wsparcie sektora powłok stosowanych w przemyśle stoczniowym w dostarczaniu na rynek produktów o minimalnym zastosowaniu rozpuszczalników; kampania na rzecz rozwiązań służących szybszej dekarbonizacji łańcucha wartości.

 

Rozwijane będą również następujące dwa projekty:

  • rozwiązania cyrkularne – pomoc łańcuchowi wartości farb i powłok w zwiększaniu roli zrównoważonych surowców. Pomóc w tym ma ustanowienie ram kategoryzacji i wspólnego zrozumienia korzyści płynących ze stosowania zrównoważonych surowców, ale też obecnych ograniczeń w ich zastosowaniu;
  • emisje rozpuszczalników – pomoc partnerom w europejskim łańcuchu wartości farb i powłok w przyczynianiu się do redukcji emisji rozpuszczalników. W tym celu kluczowe jest ujawnianie potwierdzonych przez strony trzecie danych na temat zużycia rozpuszczalników jako danych pomagających w ocenie ich cyklu życia.

 

Komentując wyniki Discovery Day, Wijnand Bruinsma, Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w AkzoNobel, powiedział: "Jestem dumny z tego, co udało nam się osiągnąć z partnerami z całego łańcucha wartości. Rozpoczęto wiele współprac związanych ze zrównoważonym rozwojem między stronami, które na codzień nie współpracowałyby bezpośrednio. Teraz przechodzimy do następnej fazy i mamy odpowiednich partnerów, którzy przybliżą nas do naszego wspólnego celu, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla". Bruinsma dodaje, że oprócz zidentyfikowania pięciu projektów do realizacji, inicjatywa firmy była istotnym katalizatorem łączenia łańcucha wartości w celu lepszego zrozumienia i wykorzystywania przyszłych możliwości redukcji emisji dwutlenku węgla.


O Paint the Future

Rozpoczęty w 2019 roku program Paint the Future to globalny ekosystem innowacji oparty na współpracy AkzoNobel. Jest to odważna inicjatywa mająca na celu przyspieszenie, przetestowanie, wprowadzenie i skalowanie pomysłów i rozwiązań dla branży farb i powłok. Paint the Future prowadzi różnorodne programy mające na celu przyspieszenie innowacji. Początkowo otwarty na startupy, szybko został rozszerzony na dostawców i innych partnerów łańcucha wartości. Ponieważ ekosystem nadal się rozwija i opiera na sukcesie każdego programu, stał się największy w branży. Wszystkie inicjatywy oraz ogólnie realizacja programu i powiązanych projektów są zawsze zgodne z prawem konkurencji.

O AkzoNobel

Dostarczamy powstałe w sposób zrównoważony innowacyjne farby i powłoki, na których w coraz większym stopniu polegają nasi klienci, lokalne społeczności i środowisko. Dlatego wszystko co robimy zaczyna się od naszego celu People. Planet. Paint. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon, które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Prowadzimy działalność w ponad 150 krajach i stawiamy sobie za cel osiągnięcie pozycji światowego lidera w naszej branży. Właśnie tego możesz oczekiwać od wiodącego producenta farb, który swoje cele opiera o uznane na świecie wskaźniki naukowe i podejmuje rzeczywiste działania mające na celu sprostanie globalnym wyzwaniom i ochronę przyszłych pokoleń. Więcej na Poland | AkzoNobel

Więcej informacji

Marcin Kłódkiewicz, Communication Manager Poland & Baltics

Fetching the data, please wait...