O AkzoNobel

Już od ponad 200 lat odkrywamy świat możliwości, by ożywiać otaczającą nas przestrzeń. Jesteśmy ekspertami w produkowaniu farb i powłok, możliwe, że jeden z naszych produktów znajduje się zaledwie kilka metrów od Ciebie. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon, które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Prowadzimy działalność w ponad 150 krajach i stawiamy sobie za cel osiągnięcie pozycji światowego lidera w naszej branży. Właśnie tego możesz oczekiwać od będącego liderem zrównoważonego rozwoju producenta farb, który od ponad dwóch stuleci kreuje przyszłość. Więcej na stronie www.akzonobel.com

Koncern AkzoNobel w Polsce działa od ponad 20 lat i zatrudnia powyżej 1100 pracowników. Na lokalnym rynku oferujemy dla konsumentów farby dekoracyjne, a na rynku B2B specjalistyczne produkty (specjalistyczne powłoki dedykowane dla przemysłu stoczniowego, transportu, budownictwa, elektroniki oraz sprzętu AGD). Posiadamy jeden z najnowocześniejszych na świecie zakład produkcyjny farb dekoracyjnych w Pilawie (Fabryki w Polsce).

AkzoNobel jest jednym z liderów w obszarze Zrównoważonego rozwoju oraz Programów Społecznych realizowanych dla lokalnych społeczności, podkreślając tym samym nasze zaangażowanie w rozwój zrównoważonych rozwiązań dla naszych klientów i uczynienie życia bardziej przyjaznym, zdrowym i inspirującym. W Polsce zrealizowaliśmy ponad 140 projektów społecznościowych, które przyniosły zmianę w życiu ludzi poprzez dodanie kolorów w szkołach, szpitalach, domach dziecka oraz stworzenie kolorowych placów zabaw.

AkzoNobel Polska otrzymało tytuł Etycznej Firmy (2018) oraz Solidnego Pracodawcy (2019). W 2021 firma znalazła się w grupie 300 Najlepszych Polskich Pracodawców w rankingu przeprowadzonym przez Forbes (1 miejsce w branży)

Przystępując do Karty Różnorodności AkzoNobel dołączyło do szybko rosnącej grupy przedsiębiorstw, którym, poza działalnością biznesową, bliskie są kwestie społeczne i dobra atmosfera w pracy.

Spółki AkzoNobel w Polsce prowadzą działalność w sposób zgodny z przepisami prawa podatkowego, a wybrane spółki publikują raporty z realizacji strategii podatkowej.

About AkzoNobel

We’ve been pioneering a world of possibilities to bring surfaces to life for well over 200 years. As experts in making coatings, there’s a good chance you’re only ever a few meters away from one of our products. Our world class portfolio of brands – including Dulux, International, Sikkens and Interpon – is trusted by customers around the globe. We’re active in more than 150 countries and have set our sights on becoming the global industry leader. It’s what you’d expect from the most sustainable paints company, which has been inventing the future for more than two centuries. For more information please visit www.akzonobel.com.

AkzoNobel operates in Poland for over 20 years and employs more than 1100 people here. On the local market we offer decorative paints for consumers and specialized products (industrial powder coatings, professional wood coatings, varnishes, and coatings used in transport) to B2B market. AkzoNobel has one of the most modern production plant of decorative paints in the world, which is located in Pilawa (Fabryki w Polsce).

AkzoNobel is one of the leader in sustainability and ambassador of Community Programs for local society underlining our commitment to develop sustainable solutions for our customers and make life more liveable, healthy and inspiring. More than 140 Community Projects in Poland brought a difference to people's lives by adding colors and creating enjoyable living spaces in schools, hospitals, orphanages, playgrounds.

AkzoNobel was awarded the titles: The Ethical Company 2018 and The Reliable Employer 2019. In 2021 AkzoNobel listed as the Poland’s Best Employers in ranking organized by Forbes (1st place in its industry group)

By signing the Diversity Charter AkzoNobel has joined a growing number of organizations to which, apart from business matters, social responsibility and positive atmosphere in the workplace are crucial.

Fetching the data, please wait...