O AkzoNobel

AkzoNobel to firma z pasją malowania. Od 1792 roku jesteśmy ekspertem w produkcji farb i lakierów, kreującym standardy w kolorze i ochronie powierzchni. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon – które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Firma z siedzibą główną w Holandii działa w ponad 150 krajach, zatrudnia około 35 000 pracowników, którzy z pasją dostarczają wysokiej jakości produkty i usługi, zgodnie z oczekiwaniem naszych klientów. Więcej informacji na stronie www.akzonobel.com.

Koncern AkzoNobel w Polsce działa od ponad 20 lat i zatrudnia powyżej 800 pracowników. Na lokalnym rynku oferujemy dla konsumentów farby dekoracyjne, a na rynku B2B specjalistyczne produkty (specjalistyczne powłoki dedykowane dla przemysłu stoczniowego, transportu, budownictwa, elektroniki oraz sprzętu AGD). Posiadamy jeden z najnowocześniejszych na świecie zakład produkcyjny farb dekoracyjnych w Pilawie (Fabryki w Polsce).

AkzoNobel jest liderem w obszarze Zrównoważonego rozwoju oraz Programów Społecznych realizowanych dla lokalnych społeczności. Od 12 lat jesteśmy w pierwszej dziesiątce w naszej branży rankingu Dow Jones Index Sustainability, podkreślając tym samym nasze zaangażowanie w rozwój zrównoważonych rozwiązań dla naszych klientów i uczynienie życia bardziej przyjaznym, zdrowym i inspirującym. W Polsce zrealizowaliśmy ponad 120 projektów społecznościowych, które przyniosły zmianę w życiu ludzi poprzez dodanie kolorów w szkołach, szpitalach, domach dziecka oraz stworzenie kolorowych placów zabaw.

AkzoNobel otrzymało tytuł Etycznej Firmy 2018 oraz Solidnego Pracodawcy 2019.

Przystępując do Karty Różnorodności AkzoNobel dołączyło do szybko rosnącej grupy przedsiębiorstw, którym, poza działalnością biznesową, bliskie są kwestie społeczne i dobra atmosfera w pracy.

About AkzoNobel

AkzoNobel has a passion for paint. We’re experts in the proud craft of making paints and coatings, setting the standard in color and protection since 1792. Our world class portfolio of brands – including Dulux, International, Sikkens and Interpon – is trusted by customers around the globe. Headquartered in the Netherlands, we are active in over 150 countries and employ around 35 000 talented people who are passionate about delivering the high-performance products and services our customers expect. For more information please visit www.akzonobel.com.

AkzoNobel operates in Poland for over 20 years and employs more than 800 people here. On the local market we offer decorative paints for consumers and specialized products (industrial powder coatings, professional wood coatings, varnishes, and coatings used in transport) to B2B market. AkzoNobel has one of the most modern production plant of decorative paints in the world, which is located in Pilawa (Factories in Poland).

AkzoNobel is the leader in sustainability and ambassador of Community Programs for local society. It has been featured in the top ten for 12 consecutive years, underlining our commitment to develop sustainable solutions for our customers and make life more liveable, healthy and inspiring. More than 120 Community Projects in Poland brought a difference to people's lives by adding colors and creating enjoyable living spaces in schools, hospitals, orphanages, playgrounds.

AkzoNobel was awarded the titles: The Ethical Company 2018 and The Reliable Employer 2019.

By signing the Diversity Charter AkzoNobel has joined a growing number of organizations to which, apart from business matters, social responsibility and positive atmosphere in the workplace are crucial.