media release

AkzoNobels resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2019 laten zien dat de transformatie op koers ligt, met een verbetering van de winstgevendheid, ondanks lagere vraag vanuit de markt

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY) publiceert resultaten voor het vierde kwartaal en het hele jaar en 2019

Hoogtepunten Q4 2019:

 • Aangepast bedrijfsresultaat1 23% gestegen naar €223 miljoen (2018: €181 miljoen), ondanks een lagere vraag vanuit de markt
 • Rendement op verkopen (ROS) exclusief niet-toegewezen kosten2 steeg naar 11,0% (2018: 9,0%) 
 • Bedrijfsresultaat was €173 miljoen (2018: €68 miljoen); Operationele marge (OPI) verbeterde tot 7,7% (2018: 2,9%)
 • Voortgang op het gebied van kostenbesparingen; €10 miljoen aan kostenbesparingen 
   
 • Omzet 3% lager en 4% lager in constante valuta3, met een positieve prijs/mix van 1% meer dan geneutraliseerd door 4% lagere volumes
 • Aangepast bedrijfsresultaat steeg met 23% naar €223 miljoen (2018: €181 miljoen) dankzij voortdurende prijsinitiatieven, kostenbeheersing en kostenbesparingsprogramma's; ROS steeg tot 9,9% (2018: 7,8%)
 • Bedrijfsresultaat was €173 miljoen, inclusief €50 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde posten gerelateerd aan transformatiekosten en non-cash waardeverminderingen (2018: €68 miljoen inclusief €113 miljoen negatieve geïdentificeerde posten); Operationele marge verbeterde tot 7,7% (2018: 2,9%) 

 
Volledig jaar 2019:   

 • Omzet was stabiel, met een positieve prijs/mix van 4% en een bijdrage door acquisities van 1%, geneutraliseerd door 5% lagere volumes door onze strategie van 'value over volume' 
 • Aangepast bedrijfsresultaat steeg met 24% naar € 991 miljoen (2018: € 798 miljoen) dankzij prijsinitiatieven en kostenbesparing; ROS steeg tot 10,7% (2018: 8,6%); ROS exclusief niettoegewezen kosten steeg tot 12,0% (2018: 10,6%)
 • Bedrijfsresultaat steeg met 39% tot € 841 miljoen, inclusief € 150 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde posten voornamelijk gerelateerd aan transformatiekosten en non-cash waardeverminderingen, gedeeltelijk geneutraliseerd door winst uit verkoop in lijn met optimalisatie van het netwerk van activa (2018: €605 miljoen, inclusief €193 miljoen negatieve impact van geïdentificeerde posten, voornamelijk gerelateerd aan €130 miljoen aan transformatiekosten en €57 miljoen aan eenmalige non-cash pensioenkosten); Operationele marge verbeterde tot 9,1% (2018: 6,5%) 
 • Netto inkomsten van de hele operatie bedroegen €539 miljoen, inclusief €22 miljoen van beëindigde bedrijfsactiviteiten (2018: €6,674 miljoen, inclusief €6,264 miljoen van beëindigde bedrijfsactiviteiten) 
 • Voorgesteld slotdividend van €1,49 per aandeel 

 
AkzoNobel CEO, Thierry Vanlancker: 
 
“Onze resultaten van 2019 laten zien dat we op koers liggen met onze transformatie. We hebben goede vooruitgang geboekt, ondanks dat we te maken hadden met hogere kosten voor grondstoffen en een lagere vraag vanuit de markt. In de tweede helft van 2019 slaagden we erin onze prestaties verder te verbeteren, waardoor ons zakelijk rendement op verkopen met bijna 200 basispunten steeg tot 12,5%.  
 
We zijn onze belofte nagekomen en hebben na de verkoop van Specialty Chemicals €6,5 miljard uitgekeerd aan onze aandeelhouders. Tegelijkertijd zijn we blijven investeren in onze toekomst. We hebben een investering van €50 miljoen opgestart in onze activiteiten op het gebied van houtcoatings in Noord-Amerika, hebben de acquisitie van Mapaero afgerond om onze wereldwijde positie op het gebied van aerospace coatings te versterken en hebben ons innovatie-ecosysteem Paint the Future verder uitgebreid. 
 
De ware drijvende kracht achter de prestaties van AkzoNobel zijn onze toegewijde en diverse collega's over de hele wereld. Samen blijven we ons richten op het realiseren van onze 'Winning together: 15 by 20strategie in het komende jaar.”  

Recente hoogtepunten  


Poedercoatings tillen wolkenkrabber naar hoger niveau

Europa heeft binnenkort een nieuw hoogste gebouw, dat wordt beschermd tegen de soms heftige weersomstandigheden in Warschau door een hoogwaardig poedercoatingsysteem van AkzoNobel. Met een hoogte van 310 meter zal de Varso Tower, die is ontwikkeld door de internationale aanbieder van werkruimte HB Reavis, beeldbepalend zijn voor de skyline van de Poolse hoofdstad. De toren krijgt een gestroomlijnde zwarte buitenkant waarvoor gebruik gemaakt is van de poedercoating Interpon D2525 van AkzoNobel. Deze super duurzame topcoat is gebruikt om de beplating en de profielen de markante kleur Noir Sablé te geven. De Redox Plus primer van Interpon fungeert als super sterke basis. 


Dulux Ambiance-collectie gelanceerd in India 

Dulux heeft zes special effects-verven geïntroduceerd op de Indiase markt. Met de nieuwe verven Marble, Metallic, Linen, Silk, ColourMotion en Desert uit de Ambiance-collectie kunnen klanten  volledig nieuwe ontwerpen en patronen creëren. Daarnaast heeft Dulux tevens Dulux Ambiance Velvet Touch Elastoglo op de markt gebracht. Dankzij de zeer geavanceerde elastomere eigenschappen van dit product ontstaat een laklaag die in vergelijking met andere hoogwaardige interieurverven drie keer zo elastisch is. Elastoglo kan hierdoor niet alleen haarscheurtjes dekken en muren beschermen, maar zorgt ook voor een prachtige afwerking. 

Markt voor jachten klaar voor revolutionaire spuitplamuur

Bouwers en schilders van superjachten kunnen voortaan profiteren van een revolutionaire plamuurtechnologie in spuitvorm, die ongetwijfeld voor veel deining zal zorgen in de branche. Awlfair SF maakt deel uit van ons Awlgrip assortiment en is een hoogwaardige plamuur die middels een airless spuitsysteem kan worden aangebracht, in plaats van met de hand. Met deze baanbrekende innovatie is niet alleen nat-op-nat-applicatie mogelijk, maar kunnen ook tot twee lagen per dag worden aangebracht zonder tussentijds schuren. 

Investeren in mensen levert AkzoNobel vijf 'Top Employer'-titels op

Het Top Employers Institute beloont AkzoNobels uitmuntende prestaties als het gaat om het creëren van de beste omstandigheden voor zijn werknemers. China kreeg het certificaat in 2019, gevolgd door andere belangrijke markten zoals Brazilië, Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten.  Voortbouwend op een sterke staat van dienst op het gebied van mensgerichte initiatieven mag het bedrijf voor het eerst certificaten in ontvangst nemen in Nederland en de Verenigde Staten naast acht titels op rij in het Verenigd Koninkrijk, zeven in China en vier in Brazilië  


Vooruitzichten:

We werken met succes aan onze 'Winning together: 15 by 20-strategie en gaan door met het creëren van een doelmatige organisatie voor een doelgerichte verf- en coatingsonderneming die bijdraagt aan de realisering van onze prognose voor 2020.  De ontwikkeling van de vraag verschilt per regio en segment in een onzekere macro-economische omgeving. De grondstoffenkosten hebben naar verwachting een licht gunstig effect op de eerste helft van 2020. Voortdurende kostenbeheersing en kostenbesparingsprogramma’s zijn aanwezig om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden.  We werken verder aan onze transformatie om de eerder aangekondigde kostenbesparing van €200 miljoen te realiseren, waarvoor we eenmalige kosten zullen maken.  We streven naar een leverage ratio tussen de 1 tot 2 keer de netto schuld/EBITDA tegen het eind van 2020 om onze sterke credit rating vast te houden. 
 
Het Engelstalige rapport voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2019 kan worden gelezen en gedownload hier.    

1 Aangepast bedrijfsresultaat = bedrijfsresultaat exclusief geïdentificeerde posten (voorheen EBIT)
2 ROS exclusief niet-toegewezen kosten is aangepast bedrijfsresultaat als percentage van de omzet uitgezonderd de niet toegewezen kosten

3 Berekeningen van constante valuta's zijn exclusief het effect van wisselkoerswijzigingen  
This is a public announcement by Akzo Nobel N.V. pursuant to section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation (596/2014).

Contact for this publication

Contact for other questions