media release

AkzoNobel belegt BAVA en kondigt acties aan om relatie aandeelhouders te verbeteren

Vandaag maakt AkzoNobel bekend een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Akzo Nobel N.V. bijeen te roepen welke plaats zal vinden in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam, Nederland op vrijdag 8 september 2017 om 14.00 uur CET.

De agendapunten zijn als volgt:

 
  1. Benoeming van dhr. Mr. T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt)
  2. Nadere uitleg en discussie over AkzoNobels reactie op de ongevraagde en niet-bindende voorstellen gedaan door PPG in maart/april 2017 (discussiepunt)
 

Naast de BAVA kondigt AkzoNobel ook een reeks maatregelen aan om een constructieve dialoog met haar aandeelhouders te versterken en te handhaven, waaronder:

  • Het creëren van een Raad van Commissarissen-commissie voor aandeelhoudersrelaties
  • David Mayhew en zijn team van JP Morgan Cazenove benoemd tot adviseur voor aandeelhoudersrelaties
  • De renumeratie van Senior Executives wordt afgestemd op het nieuwe financiële plan
  • Programma van bijeenkomsten om de nieuwe CEO te introduceren
  • Uitbreiding van schema van roadshows en conferenties
  • Uitgebreid programma van webcasts en evenementen voor analisten en investeerders
     

Antony Burgmans, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zegt:

“AkzoNobel waardeert haar relatie met aandeelhouders en neemt haar verantwoordelijkheid richting hen zeer serieus. In de afgelopen maanden is de relatie met een bepaalde groep aandeelhouders beïnvloed door gebeurtenissen die speelden rondom het bedrijf.”

“We hebben actief contact gezocht met onze aandeelhouders om een plan op te stellen om onze relatie te versterken. De feedback uit 285 vergaderingen en telefoongesprekken met meer dan 200 investeerders die in de afgelopen zes maanden plaats hebben gevonden, is in dit plan meegenomen evenals een aandeelhoudersenquête die in juni afgenomen is onder investeerders met totaal een belang van ruim 42%.

“Als onderdeel van ons verbeterde aandeelhoudersrelatieplan zullen we een BAVA beleggen op 8 september. Ook hebben we David Mayhew en zijn team van JP Morgan Cazenove benoemd tot speciaal adviseur van de nieuwe opgerichte Raad van Commissarissen-commissie voor aandeelhoudersrelaties. We zullen ons programma van webcasts en evenementen voor analisten en investeerders uitbreiden, wat ons doorlopende schema van roadshows en managementvergaderingen zal vergroten. De renumeratie van Senior Executives zal afgestemd worden op het nieuwe financiële plan.”

“Ik kan vandaag ook bevestigen dat ik voornemens ben om mijn positie als voorzitter van de Raad van Commissarissen van AkzoNobel, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, na de voltooiing van mijn derde termijn in april 2018 neer te leggen zoals gepland en in overeenstemming met de Nederlandse corporate governance code. Een proces voor het bepalen van mijn opvolger is inmiddels gestart.

Al onze belanghebbenden zijn belangrijk en de Raad van Commissarissen en het managementteam kijken uit naar verdere samenwerking met onze aandeelhouders terwijl we onze strategie om groei en waardecreatie te versnellen realiseren.”

Voor meer informatie over de BAVA en de agendapunten, verwijzen we naar de agenda met toelichting en de BAVA-aankondiging. AkzoNobel zal ook meer informatie verstrekken over de timing van de aandeelhoudersgoedkeuring van de afsplitsing van Specialty Chemicals. Deze documenten zijn te vinden op de website van AkzoNobel (www.akzonobel.com).

Contact for this publication

Contact for other questions